Vergeet niet om je subsidie voor 2024 aan te vragen: deadline 1 juli 2023!

Dinsdag 25 april 2023

De gemeente Stein heeft diverse subsidieregelingen, waarvan je als vereniging of stichting gebruik kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn de Waarderingssubsidie en Ondersteuningssubsidie accommodaties. Weten of je in aanmerking komt voor deze regelingen of een aanvraag indienen? Wacht niet te lang, want aanvragen voor 2024 moeten uiterlijk 1 juli worden ingediend.

De Waarderingssubsidie heeft als doel organisaties die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Stein te ondersteunen zodat die organisaties krachtig zijn en blijven. Via de Ondersteuningssubsidie accommodaties kunnen instellingen en organisaties in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor accommodatiehuur.

Voor beide regelingen geldt dat de aanvragen voor het jaar 2024 uiterlijk aanstaande 1 juli bij de gemeente ingediend moeten zijn. Dit kan via het hiervoor bestemde formulier op de website.

Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden en formulieren, zijn te vinden op de pagina's van de Waarderingssubsidie en Ondersteuningssubsidie accommodaties. Alles over subsidies van de gemeente Stein lees je op de subsidiepagina van de gemeente Stein.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93