Jeugd- & Volwassenfonds maken sport & cultuur bereikbaar voor iedereen

Maandag 3 oktober 2022

In Stein moet iedereen mee kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Jong en oud. Ook als je het thuis niet breed hebt. Juist daarvoor zijn het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Via deze regelingen worden contributie, lesgeld of aanschaf van kleding of materialen vergoed. Zo hoeven financiële drempels geen reden te zijn om buitenspel te staan.

Komt een lid van jouw verenging ineens niet meer opdagen? Draagt iemand al een tijdje kapotte of te kleine sportkleding? Wordt de contributie te laat of helemaal niet betaald? Wellicht is er dan sprake van verborgen armoede. Zie jij het? En wat doe je ermee?

Samen met jullie, de sport- en cultuurverenigingen uit de gemeente Stein, willen wij ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. Dat zij samen met vrienden en vriendinnen hun hobby kunnen (blijven) uitoefenen. Dit draagt namelijk bij aan de gezondheid en het onderhouden van sociale contacten.

Wat doen de fondsen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur & Volwassenenfonds Sport & Cultuur maken het mogelijk dat kinderen en volwassenen uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. De fondsen vergoeden de kosten voor contributie, lesgeld en/of benodigde materialen.

Wat kun je als vereniging doen?

Zijn er leden binnen jouw vereniging van wie jij denkt dat ze in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit deze fondsen? Vertel hen dan over de mogelijkheden om deel te nemen via deze regelingen.

Wil je meer doen?

Hang dan een poster op het prikbord, leg flyers neer in het clubhuis of besteed er aandacht aan op de website, social media, clubblad of nieuwsbrief. Ook kun je informatie hierover meegeven of -sturen met het inschrijfformulier en/of facturen. Op de websites van deze fondsen vind je teksten, flyers, posters, logo's en banners die je hiervoor kunt gebruiken. Op die manier zorgen we samen dat iedereen mee kan (blijven) doen.

Meer weten over alle mogelijkheden?

Ga naar www.gemeentestein.nl/sport-en-cultuur voor meer informatie.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93