Subsidie tip 2: Stein verlengt subsidie stimuleringsregeling burgerkracht

Maandag 10 januari 2022

Maatschappelijke organisaties en evenementen kunnen €1.000 extra ontvangen in 2022. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie stimuleringsregeling burgerkracht te verlengen, om zo een extra impuls te geven aan het ontplooien van lokale initiatieven. Dit betekent dat je als vereniging of stichting ook in 2022 aanspraak kunt maken op €1.000 voor het organiseren van activiteiten.

Via deze link ga je naar het nieuwsbericht subsidie stimuleringsregeling burgerkracht in 2022 verlengd.  

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93