Corona update: toename besmettingen vraagt om extra maatregelen

Woensdag 1 december 2021

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. Om deze stijging te stoppen, zijn strengere coronamaatregelen aangekondigd. Zo geldt sinds 28 november onder meer een avondsluiting en diverse aanscherpingen/uitbreidingen van bestaande maatregelen. Deze nieuwe beperkingen hebben gevolgen voor jou en je vereniging.

Dat de reeds geplande persconferentie werd vervroegd naar 26 november, deed al weinig positiefs vermoeden. Het aantal coronabesmettingen is hoger dan ooit, waardoor het kabinet zich genoodzaakt zag om strengere maatregelen aan te kondigen bovenop de reeds geldende. Dit in de hoop het aantal besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verlichten.

De corona pagina op de website van de gemeente Stein bevat de actuele informatie en links over de huidige maatregelen. Meer informatie hierover vind je ook op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je bovendien pagina’s over wijzigingen voor specifieke sectoren en activiteiten, zoals sport, cultuur, onderwijs of evenementen. Bekijk ook het nieuwsbericht over de nieuwe maatregelen of lees de persconferentie van 26 november in eenvoudige taal. De belangrijkste wijzigingen of maatregelen waarover onduidelijkheid bestaat, worden hieronder nader toegelicht.

Avondsluiting

Voor alle locaties en evenementen geldt een sluitingstijd tussen 17:00 en 05:00 uur. Dit geldt ook voor sport, cultuur en horeca. Essentiële winkels (supermarkt, drogist, etc) en essentiële dienstverlening (medische zorg, advocaat, etc) zijn hiervan uitgesloten. Lees meer over de avondsluiting op de website van de rijksoverheid.

Afstand en mondkapje

De regels voor het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand zijn aangescherpt en uitgebreid. Dit geldt ook voor plekken waar een coronatoegangsbewijs verplicht is. Klik op de link om te lezen welke regels op dit moment gelden voor mondkapjes en afstand.

Coronatoegangsbewijs & ondersteuningsbijdrage

Op veel plekken is het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Denk hierbij aan locaties voor sport, cultuur, horeca en evenementen. Er zijn echter ook uitzonderingen, zoals bij afhalen in de horeca, op zorglocaties en scholen. Op andere plekken moet iedereen vanaf 13 jaar een CTB kunnen tonen, vanaf 14 jaar in combinatie met een ID-bewijs.

De afgelopen weken riepen diverse instanties op om het CTB goed te controleren. Ook als gemeente Stein vragen we jullie als verenigingen om de opgelegde maatregelen te handhaven. Doe dit niet voor ons, maar voor de veiligheid van jezelf en je leden. De corona toolkit van NOC*NSF bevat handige adviezen en hulpmiddelen die van pas komen bij controleren van het CTB.
Verenigingen die het niet lukt om zelfstandig deze controle uit te voeren, kunnen hiervoor gebruik maken van de lokale regeling Ondersteuningsgelden voor controle toegangsbewijs. Meer informatie hierover is te vinden op de corona pagina voor verenigingen.

Buurthuizen

De corona maatregelen voor dorps- en buurthuizen zorgen hier en daar voor verwarring. Of je bij bezoek aan een buurthuis een CTB moet laten zien, is onder meer afhankelijk van de aanwezigheid van horeca en de aard van de activiteit. Zo kan het voorkomen dat je voor de ene activiteit verplicht bent om een CTB te tonen, terwijl dit een andere keer niet hoeft. Op de website van de rijksoverheid lees je meer over de coronaregels voor dorps- en buurthuizen. Aanvullend hierop komen bieden Sociaal Werk Nederland, LSA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport telkens een Handreiking voor dorps- en buurthuizen. Houd de website van Sociaal Werk Nederland in de gaten voor de meest actuele versie.

Financiële steunmaatregelen

Aanscherping van de coronamaatregelen is bedoeld om het aantal contacten te beperken en het aantal besmettingen terug te dringen. Dit heeft echter grote gevolgen voor verenigingen en ondernemers. Zij worden immers beperkt in hun mogelijkheden en financieel geraakt. Het kabinet breidt het steunpakket daarom fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast maakt het kabinet 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen. Voor de sportsector wordt 35 miljoen euro uitgetrokken en worden regelingen als de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO), Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS), en Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ) nieuw leven in geblazen. In het artikel Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers uit lees je van welke regelingen jij gebruik kunt maken.

Organisaties die kampen met acute financiële problemen en niet (of in onvoldoende mate) in aanmerking komen voor de beschikbare rijksregelingen, kunnen zich melden bij de gemeente. In overleg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden voor ondersteuning of een maatwerk oplossing. Daarnaast bestaat er zoals hierboven reeds vermeld, de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen voor de controle van CTB’s. Meer over de lokale steunmaatregelen vind je op de coronapagina voor verenigingen.

Tot slot wensen we jullie veel succes bij het naleven en handhaven van de geldende corona maatregelen. Deze gelden in ieder geval tot 19 december. Op 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.