Goed voornemen: begin het jaar goed met een gezondere omgeving

Maandag 29 november 2021

Heb jij als vereniging goede voornemens? Waarom 2022 niet starten in een gezondere omgeving voor je leden en bezoekers? Kleine stapjes maken al een groot verschil en Team:Fit coach Marlou Eggen helpt je graag op weg met bijvoorbeeld een gezonde kantine, rookvrije omgeving of verantwoord alcoholgebruik. Lees hoe zij je kan helpen of volg de gratis webinar op 13 december.

Sinds 2020 is Stein aangesloten bij JOGG: gezonde jeugd, gezonde toekomst. Met als slogan ‘Samen maken we gezond gewoon’ bouwen we met deze aanpak aan een lokaal, landelijk en internationaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Juist in coronatijd wordt het belang van gezondheid nog eens extra onderstreept. Samen met de gezondheidsachterstanden die we al hadden in deze regio, voldoende reden om actie te ondernemen op dit vlak.

Ook als vereniging, speeltuin, school, bedrijf of evenementenorganisatie kun je hieraan een belangrijke bijdrage leveren. En je staat er niet alleen voor. Team:Fit kan je hierbij te helpen. Deze regio heeft zelfs een eigen Team:Fit coach: Marlou Eggen. Hieronder stelt zij zich aan je voor.

12 vragen aan Marlou Eggen, Team:Fit coach regio Zuid-Limburg

Wat is Team:Fit?

‘Team:Fit is een werkwijze binnen JOGG, waarbij we ons inzetten voor een gezondere sportomgeving. Ik ben Team:Fit coach en help (op vraag) sportverenigingen/sportaccommodaties om samen te werken aan een gezondere sportomgeving. Dit doen we onder andere door het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van sportaccommodaties gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik.’

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

‘Vaak hoor ik: dan mogen we vast geen bitterballen meer verkopen? Maar gelukkig kan ik dan oprecht zeggen, dat dat wel nog kan. We halen namelijk geen dingen weg, maar de uitdaging is om gezondere producten aan het assortiment toe te voegen, of gezondere alternatieven te kiezen. Op die manier ontstaat er een ander en gezonder aanbod, naast de dingen die ongezonder zijn. Dat is maatwerk. Iedere vereniging is anders, kent een andere cultuur, dus je moet steeds kijken wat past, wat is haalbaar en realiseerbaar. Maar ik geef toe, als een vereniging er voor wil kiezen om de bitterbal te verwijderen en er iets anders lekkers voor in de plaats te verkopen, dan ben ik uiteraard blij.’

Wat doet een Team:Fit coach?

‘Oh dit is typisch ik, deze vraag heb ik eigenlijk al in de vorige vraag beantwoord. Ik geef soms uitgebreidere antwoorden, omdat ik zo enthousiast ben om dit samen met verengingen te doen. Als ik eenmaal het doemscenario voor verenigingen ‘we mogen zeker alleen maar wortels eten en gezonde broodjes’ uit de wereld heb geholpen, gaan we samen aan de slag. Er is eerst altijd een oriënterend gesprek. Daarbij verkennen we waar de vereniging staat, wat ze willen etc. Wat wil een vereniging? Met welk thema (voeding/roken/alcohol) willen ze aan de slag? Welke (deel)stappen willen ze maken op welke termijn? Ik help hen praktisch; geef ideeën, denk mee, geef tips en deel ervaringen; wat zijn bijvoorbeeld gezonde keuzes, hoe promoot je het drinken van water, welke gezondere producten zijn lekkere alternatieven, maar vooral: wat wil jij als vereniging en hoe kan ik daarbij helpen? Verenigingen bepalen zelf de aard, omvang en tijdsduur van wat ze willen gaan doen.’

Wat is het grootste misverstand over een gezonde sportomgeving?

‘Er zijn eigenlijk meerdere misverstanden die regelmatig terug komen. De eerste heb ik eerder al genoemd, namelijk dat bitterballen van de menukaart worden verbannen. Hiervan heb ik al gezegd, dat het er zo niet uit hoeft te zien. Een tweede hardnekkig misverstand is dat verenigingen of accommodaties denken dat ze van alles ‘moeten’. Dat is dus niet zo, dat begint al met het feit dat ik zelf in principe geen verenigingen benader. Verenigingen kunnen mij benaderen. Dan weet ik ook dat ze zelf gemotiveerd zijn om iets te gaan veranderen. Daarnaast zijn verenigingen ook wel eens bang dat het gezonder maken ten koste gaat van de barinkomsten. Uit onderzoek is echter gebleken dat dat in veel gevallen helemaal niet zo is. Ze nemen in een aantal gevallen zelfs toe, omdat je andere bezoekers trekt die ook iets gezonds kunnen kopen. Verder denken verenigingen vaak dat alles op de schop moet. Ook dat is niet zo. Kleine stapjes maken vaak al het verschil. Denk bijvoorbeeld aan het actiever aanprijzen van gezonde producten, het stimuleren van water drinken, of ook een kleinere portie van iets ongezonds aanbieden. Ook dat helpt al. Met kleine stapjes en 'quick wins' zijn vaak al mooie resultaten te boeken, die helpen van de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken.’

Moeten we met al deze thema's (voeding, alcohol én roken)aan de slag?

‘Nee hoor, verenigingen gaan daarmee aan de slag waar ze het meest voor gemotiveerd zijn, of wat ze toch al hebben of doen. Zo kun je bijvoorbeeld een waterchallenge doen, of de reclame-uitingen van alcohol verminderen. Gezondere producten promoten, of je menukaart aanpassen zodat de gezondere dingen het meeste opvallen.’

Staan we er alleen voor?

‘Nee, ik als Team:Fit coach ben er om verenigingen te helpen dat te realiseren wat ze willen. Ik kom met voorbeelden, praktijkervaringen, voorstellen. We hoeven immers niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen leren van elkaar.’

Zijn er kosten aan verbonden?

‘Nee, het is gratis! Maar je zult wel zelf als vereniging aan de slag moeten. Ik help en ondersteun, maar je moet het zelf doen.’

Wat levert het mijn vereniging op?

‘Aandacht voor een gezondere leefstijl wordt steeds belangrijker. Zeker in deze tijd. We zien dat ouders het ook steeds belangrijker vinden. Bijvoorbeeld dat hun kinderen sporten in een rookvrije omgeving, of dat er ook in de kantine iets gezonders te krijgen is dan Pringels om 11.00 uur ‘s morgens. Leden en ouders waarderen het als een vereniging een duidelijke visie heeft met betrekking tot het gezonder maken van een sportomgeving.’

Wie kunnen er gebruik maken van Team:Fit?

‘In principe kan elke (sport)vereniging of -locatie gebruik maken van Team:Fit. Maar we kunnen ook speeltuinen en kinderboerderijen ondersteunen. Buurthuizen kunnen ook bij ons aankloppen.’

Waar begin je?

‘Ik zie gelukkig dat steeds meer verenigingen of speeltuinen nu ook aan de slag willen. Steeds vaker nemen ze contact op, omdat ze er meer over willen weten. Ik zeg ook altijd: je moet niets, maar laten we kijken wat we samen kunnen als de wil er is. En gelukkig kunnen we dan samen mooie dingen doen. Ik zie ook dat steeds meer door heel wat verenigingen wordt gedaan.’

Starten in coronatijd?

‘Natuurlijk zie ik dat er nu in de wereld dingen gebeuren die moeilijk zijn voor verenigingen. Regels waar ze zich aan moeten houden, maatregelen, vrijwilligers die schaarser worden, etc. Dit maakt dat verenigingen al veel op hun bordje hebben, en het niet altijd gemakkelijk vinden om ook nog hiermee aan de slag te gaan. Ik hoop oprecht dat 2022 er anders uit gaat zien, en dat er in 2022 ruimte komt om met TeamFit aan de slag te gaan. Al bieden deze omstandigheden natuurlijk ook kansen. Een winterstop, nieuw jaar en afwezigheid van toeschouwers kunnen natuurlijk ook juist redenen zijn om wél te starten met een gezondere omgeving. En zoals gezegd kunnen kleine veranderingen al een groot verschil maken.’

Waar of hoe kan men zich melden?

‘Verenigingen die interesse hebben, kunnen contact met mij opnemen via Marlou.eggen@teamfit.nl of 06-46 13 53 81. Wil je eerst nog wat meer lezen over de aanpak of thema’s, kijk dan op de website: www.teamfit.nl. Op 13 december (19:00-20:00u) vind bovendien een webinar Gezonde Sportomgeving, waar je bijgepraat kunt worden over de aanpak. Ook dit is gratis en vrijblijvend te volgen. Hopelijk tot snel!’

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93