Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt dat iedereen mee kan doen

Vrijdag 29 oktober 2021

Onlangs werd Stein uitgeroepen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Die titel doen we eer aan, want als één van de eerste Limburgse gemeenten zijn we aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Deze regeling maakt het voor volwassenen met een laag inkomen mogelijk om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Een kans voor je vereniging.

In Stein moet iedereen mee kunnen doen

Stein is een inclusieve en toegankelijke gemeente waar iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving, ongeacht hun achtergrond, fysieke gesteldheid of financiële situatie. Niet voor niets mag Stein zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland noemen.

Sport en cultuur zijn belangrijk

Meedoen aan sportieve en culturele activiteiten kan een groot verschil maken. Een verschil in sociaal netwerk, in gezondheid (conditie, fitheid, gewicht, etc), in zinvolle tijdsbesteding… kortom: in algeheel welzijn. Iets dat in deze tijd van constante zorgen en beperkende corona maatregelen welkom is voor veel inwoners van Stein, zeker als ze ook nog eens moeite hebben om rond te komen.

Financiële gezondheid

In Stein kennen we reeds regelingen om inwoners die drempels ervaren, deel te laten nemen aan sport en cultuur. Denk hierbij aan de vervoersregeling voor mensen met een beperking of het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
Voor volwassenen met een smalle beurs kenden we een dergelijke regeling nog niet, waardoor zij buiten de boot dreigden te vallen. Dit terwijl mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen vaak ongezonder leven en een minder groot sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Juist voor hen is het mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten daarom extra belangrijk. Dit is dan ook de reden dat Stein is aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is er voor volwassenen die wonen in Stein en die zelf (tijdelijk) niet voldoende financiële middelen hebben om mee te kunnen doen aan sport of cultuur. Via deze regeling kunnen contributie, lesgeld of aanschaf van kleding of materialen worden vergoed. De werkwijze is vergelijkbaar met het reeds benoemde Jeugdfonds Sport & Cultuur, en verloopt via een intermediair. Spelregels zijn te vinden via bovenstaande link.

Wat kun je als vereniging doen?

Deze regeling biedt jou als vereniging de kans om leden te werven of behouden. Inwoners die er zonder deze regeling niet aan konden beginnen, of huidige leden die (al dan niet vanwege corona) met minder rond moeten komen. Als vereniging kun je hier op inspelen. Zijn er leden in jouw vereniging waarvan jij denkt dat ze recht hebben op een vergoeding vanuit het fonds? Wordt bijvoorbeeld de contributie niet betaald, of merk je dat iemand moeite heeft om benodigde kleding of materiaal aan te schaffen? Dan willen we hen graag helpen. Ga het gesprek aan en verwijs hen door naar het Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Meer doen? Leg de flyer (PDF, 943.6 kB)zichtbaar neer in het clubhuis, of besteed er aandacht aan op de website, social media, clubblad of nieuwsbrief. Ook kun je informatie hierover natuurlijk meegeven of -sturen met het inschrijfformulier en/of facturen. Op die manier zorgen we samen dat iedereen mee kan (blijven) doen.

Meer informatie

Meer informatie over deze regeling is te vinden op www.volwassenenfonds.nl. Heb je vragen, behoefte aan voorbeeldteksten voor op de website, of wil je graag fysieke flyers ontvangen? Neem dan contact op via Limburg@volwassenenfonds.nl of 06-18414877.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93