Subsidie tip: Participatie subsidie voor betrekken kwetsbare Limburgers

Donderdag 28 oktober 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de Participatie subsidie van de Provincie Limburg.

Focus

De Participatie subsidie is bedoeld voor projecten die de participatie in de samenleving van een groep kwetsbare Limburgers bevorderen, of de problematiek van een groep kwetsbare Limburgers bespreekbaar maken. De kwetsbare doelgroep moet rechtstreeks bij het project worden betrokken.

Voor wie

Organisaties (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) en personen.

Waarvoor

Doel van deze regeling is het ondersteunen van projecten die erop zijn gericht om de samenredzaamheid en/of participatie in de samenleving van een kwetsbare doelgroep te vergroten en/of de problematiek van een kwetsbare doelgroep bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door middel van activiteiten op het gebied van cultuur (archeologie, immaterieel erfgoed, kunsten en/of monumenten).

Indiening

De subsidieaanvraag dient vóór aanvang van het project te zijn ontvangen en uiterlijk 31 december 2021 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden, criteria en het indienen van een aanvraag, vind je op de website van provincie Limburg.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93