Subsidie tip: SamenDOOR! regeling voor muziekeducatie in het PO & VO

Vrijdag 1 oktober 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de SamenDOOR! regeling schooljaar 2021-2022.

De SamenDOOR! regeling is opengesteld voor het schooljaar 2021-2022. SamenDOOR! stimuleert samenwerking tussen scholen (primair en voortgezet onderwijs) en muziekorganisaties (verenigingen en koren). Zo kunnen binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie worden verbonden.

De regeling SamenDOOR! maakt het mogelijk om binnen- en buitenschoolse activiteiten op het gebied van muziekeducatie en -participatie te verbinden. Kinderen krijgen zo naast muziek in de klas de mogelijkheid om ook buiten de klas met muziek bezig te zijn en zodoende op een natuurlijke wijze te ontdekken, te leren en in aanraking te komen met mogelijkheden om bijvoorbeeld in verenigingsverband muziek te beoefenen.

De regeling is bedoeld voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die een samenwerking aan willen gaan met een Limburgse muzikale samenwerkingspartner. Deze muzikale samenwerkingspartner is lid van, of aangesloten bij één van onderstaande bonden of overkoepelende organisaties:

De amateur symfonie- en strijkorkesten van Limburg mogen ook gebruik van deze regeling.

Downloads

Vragen?

Als er vragen zijn of ondersteuning nodig is bij het opstellen van een aanvraag, kun je contact opnemen met Rob Janssen via robjanssen@klankkleurlimburg.nl, 0475-78 25 13 of 06-89 97 25 72.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93