Subsidie tip: VSBfonds stimuleert samenwerking in de buurt met €50.000

Dinsdag 24 augustus 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: VSBfonds.

VSBfonds is op zoek naar bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties die experimenteren met samenwerken voor de buurt.

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. De betrokkenheid en inzet van bewoners levert nieuwe antwoorden op voor maatschappelijke vraagstukken. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Bewoners en beroepskrachten werken beiden aan verbinding en veerkracht in de lokale gemeenschap. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. Maar samenwerken in de buurt gaat niet altijd makkelijk.

VSBfonds doet deze oproep in samenwerking met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel. Ze maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. Om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een buurt.

Ze kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan is door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk opgesteld en wordt gezamenlijk uitgevoerd. Activiteiten in het experiment kunnen deel uit maken van het primaire proces van de welzijnsorganisatie, maar ook een gezamenlijk ontwikkeltraject bevatten waar extra tijd en middelen van buitenaf voor nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de opstart en uitvoering van een gezamenlijke activiteit in de buurt. Of om een gezamenlijke training. Of om de doorontwikkeling van een werkwijze waarvoor tijdelijk extra inzet nodig is. We realiseren ons dat het erg afhankelijk is van de lokale situatie, welke activiteiten onderdeel uitmaken van het experiment.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 15 september een aanvraag indienen. In totaal zullen minimaal 5 experimenten gefinancierd worden met elk zo’n € 50.000. Ook krijg je inhoudelijke ondersteuning aangeboden, in de vorm van trainingen, inzet van experts en coaches.
Voor meer informatie en de voorwaarden kun je terecht op de website van VSBfonds. Met inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Daniëlle Rap via betrokkenbuurten@vsbfonds.nl of 030-2303372.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.