Jeugdfonds Sport & Cultuur: want iedereen moet kunnen meedoen

Dinsdag 24 augustus 2021

Elk kind moet de kans krijgen om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van cultuur en sport. De kans op het hebben van plezier, het maken van vriendjes, het ontwikkelen van zichzelf, het ontdekken van een passie of talent. Ook wanneer je het thuis niet breed hebt. Wat kun jij als vereniging doen om ook deze doelgroep te verwelkomen en behouden bij je club?

Komt een kind (tot 18 jaar) wat al een tijdje lid is van jouw verenging ineens niet meer opdagen? Is er een kind binnen jouw vereniging wat al een tijdje sport met kapotte of te kleine sportkleding? Wordt de contributie te laat of helemaal niet betaald? Wellicht is er dan sprake van verstopte armoede. Zie jij het? En wat doe je ermee?

Samen met jullie, de sport- en cultuurverenigingen uit de gemeente Stein, willen wij ervoor zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. Dat zij samen met vriendjes en vriendinnetjes hun hobby kunnen (blijven) beoefenen. Dit is juist nu zo ontzettend belangrijk.

Als vereniging kun je een belangrijke rol spelen in het signaleren en oplossen van dit probleem. En buiten dat deze kinderen en gezinnen hier natuurlijk mee geholpen worden, betekent dit natuurlijk ook extra leden en inkomsten voor je eigen vereniging.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen ze de contributie, het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde materialen.

Een cultuur- of sportaanvraag dient altijd te worden ingediend door een intermediair. Dit is een professional die betrokken is bij het kind en/of gezin. Enkele voorbeelden hiervan zijn: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, buurtcoach, (huis)arts, juf/meester van school etc.

Wat kun je als vereniging doen?

Zijn er leden in jouw vereniging waarvan jij denkt dat ze recht hebben op een vergoeding vanuit het fonds? Dan willen we hen graag helpen. Ga het gesprek aan het de ouders/verzorgers en verwijs hen door naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hoe meer mensen het Jeugdfonds Sport & Cultuur kennen, hoe meer kinderen en jongeren kunnen meedoen met sport- en cultuuractiviteiten.

Meer doen? Hang een poster op het prikbord, leg flyers neer in het clubhuis of besteed er aandacht aan op de website, social media, clubblad of nieuwsbrief. Ook kun je informatie hierover natuurlijk meegeven of -sturen met het inschrijfformulier en/of facturen. In de Toolkit Sport en een Toolkit Cultuur, vind je teksten, flyers, posters, logo's en banners die je hiervoor kunt gebruiken. Op die manier zorgen we samen dat iedereen mee kan (blijven) doen.

Meer weten over alle mogelijkheden?

Ga naar www.jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of 06-50904504.

Volwassenenfonds

Naast het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn we als gemeente Stein overigens ook bezig met het opzetten van eenzelfde fonds voor volwassenen. Ook zij moeten namelijk de kans krijgen om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.