Subsidie tip: aanvragen ‘TASO’ en ‘TVS’ is weer mogelijk

Maandag 26 juli 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

Steunmaatregelen verenigingen

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is op de pagina steunmaatregelen verenigingen een overzicht te vinden van actuele subsidieregelingen. Op diezelfde pagina zijn linken te vinden naar pagina’s met specifieke regelingen voor bijvoorbeeld sport- of cultuurverenigingen. Een Regelingencheck en Coronacalculator kunnen bovendien helpen bij het bepalen voor welke regelingen jouw vereniging in aanmerking komt.

Dit keer specifiek aandacht voor de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

Bij de meeste sportverenigingen zullen beide regelingen intussen bekend zijn, omdat deze in 2020 al zijn ingevoerd. Aanleiding om hier juist nu aandacht voor te vragen, is dat de regelingen recent opnieuw zijn opengesteld voor het tweede kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de €1.000 en €24.000.

Verschil ten opzichte van eerdere tranches is dat de drempel om in aanmerking te komen is verlaagd en de vergoeding verhoogd.

De regeling is momenteel opengesteld voor het tweede kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni). Aanvragen kunnen ingediend worden van 26 juli t/m 19 september. In totaal is voor deze regeling € 29 miljoen beschikbaar gesteld.

Klik op bovenstaande link voor meer informatie of het indienen van een aanvraag.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt konden worden. Doel van deze regeling is huurders te compenseren voor gemaakte huurkosten. Aanvragen van deze regeling verloopt via de verhuurder.


Verschil ten opzichte van eerdere tranches is dat tegenwoordig onderscheid wordt gemaakt tussen gebruiksgebonden (bv losse verhuur van een gymzaal) en niet-gebruiksgebonden huur (bv verhuur van een sportveld voor een heel seizoen).
Ook deze regeling is op dit moment opengesteld tweede kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni). Aanvragen kunnen ingediend worden van 26 juli t/m 19 september. In totaal is voor deze regeling € 30 miljoen beschikbaar gesteld.

Let op: aanvraag en kwijtschelding van huur voor gemeentelijke accommodaties (gymzaal, sporthal of sportveld) verlopen via de gemeente. Bij huur van andere accommodaties (zwembad, zaal in MFC of buurthuis, schietbaan of particuliere accommodatie) dient de aanvraag gedaan te worden door de verhuurder. Is dit laatste op jou van toepassing, neem hierover dan tijdig contact op. Aan verhuurders ook de vraag om hun huurders hierover te informeren.
Klik op bovenstaande link voor meer informatie of het indienen van een aanvraag.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.