Subsidie tip: regeling ‘Immaterieel erfgoed’ helpt cultuur te behouden

Woensdag 16 juni 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven en inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de subsidie Immaterieel Erfgoed; een bijdrage voor het doorgeven van levende cultuur zoals rituelen, tradities, ambachten en sociale gebruiken.

Heb jij een project dat gericht is op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed? Deel jij je passie en kennis met nieuwe doelgroepen zodat het bij hen ook gaat leven? Span je je in om immaterieel erfgoed van deze tijd te houden, of het toekomstbestendig te maken? Daar is de subsidieregeling Immaterieel erfgoed voor.

Wat is immaterieel erfgoed?

Het vieren van nieuwjaar, een ambacht wat je in je vingers hebt, een muziekgenre wat in je bloed zit. Al deze levende cultuur noemen we immaterieel erfgoed. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties. Maar het is ook toekomstgericht omdat beoefenaars het willen doorgeven aan volgende generaties.
Voorbeelden van immaterieel erfgoed die bij deze regeling passen zijn: het maken en bespelen van een midwinterhoorn, het vlechten van heggen, papier scheppen, shanties zingen en het leren van een ambacht zoals het Staphorster Stipwerk.

De regeling in een notendop

Regeling Immaterieel erfgoed
Subsidieverstrekker Fonds voor Cultuurparticipatie
Doel De regeling ondersteunt initiatieven van erfgoedgemeenschappen, -beoefenaars, -vrijwilligers en andere groepen die mensen actief betrekken bij de beoefening van immaterieel erfgoed. Bijvoorbeeld: Projecten die op de toekomst gericht zijn en een hedendaagse benadering van immaterieel erfgoed delen met een nieuwe doelgroep, of projecten waarbij je zoekt naar nieuwe manieren om je immaterieel erfgoed te beoefenen
Doelgroep Stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening. Vrijwilligers of zelfstandigen met een plan die geen stichting of vereniging zijn, mogen een aanvraag indienen via een lokale of regionale erfgoedorganisatie.
Budget € 1.000 - 10.000
Deadline 31 juli 2021
Meer info https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93