Subsidie tip: corona regelingen TASO & TVS opnieuw opengesteld

Maandag 31 mei 2021

De corona pandemie raakt veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) & Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS).

Corona steunmaatregelen verenigingen

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is op de pagina steunmaatregelen verenigingen een overzicht te vinden van actuele subsidieregelingen. Op diezelfde pagina zijn linken te vinden naar pagina’s met specifieke regelingen voor bijvoorbeeld sport- of cultuurverenigingen. Een Regelingencheck en Coronacalculator kunnen bovendien helpen bij het bepalen voor welke regelingen jouw vereniging in aanmerking komt.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

Eén van de regelingen op deze pagina, is de Tegemoetkoming amateursportorganisaties, oftewel TASO. Over deze regeling hebben we al vaker bericht, maar reden om hier opnieuw de aandacht op te vestigen is dat deze onlangs opnieuw is opengesteld voor het eerste kwartaal (Q1) van 2021. Hieronder een overzicht van deze regeling:

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Doel Tegemoetkoming voor organisaties die omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus
Doelgroep Amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het eerste kwartaal van 2021 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Dit is een verruiming ten opzichte van TASO Q4 2020
Budget € 1.000-24.000 (hoogte is afhankelijk van geleden schade). In totaal is voor deze regeling € 40 miljoen beschikbaar
Deadline Deadline 11 juli 2021 (aanvraag)
Meer info  Meer info via deze pagina. 

De regeling is verruimd ten opzichte van de vorige tranches. Zo is de ondergrens voor het relatieve omzetverlies verlaagd tot 10% (was eerst 20%), die van het absolute verlies verlaagd tot € 1.000 (was € 1.500). De maximale tegemoetkoming is bijna verdubbeld: van € 12.500 in Q4 2020 naar €24.000 in Q1 2021.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Ook is het sinds 17 mei weer mogelijk om de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) aan te vragen. Ditmaal voor ‘Q1 2021’, oftewel de periode 1 januari t/m 31 maart 2021. De regeling ziet er als volgt uit:

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
Doel De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden
Doelgroep Verhuurders van sportaccommodaties en hun huurders/gebruikers
Budget In totaal is voor deze regeling € 50 miljoen beschikbaar
Deadline 11 juli 2021 (aanvraag)
Meer info  Meer info op deze pagina. 

Bij de vorige tranche (Q4 2020) werd voor het eerst onderscheid gemaakt tussen twee typen huur: ‘gebruiksgebonden huur’ (bv losse verhuur van een gymzaal) en ‘niet-gebruiksgebonden huur’ (bv verhuur van een sportveld voor een heel seizoen). Ook hier is in de nieuwe tranche sprake van versoepeling. In het eerste geval wordt 100% van de huursom gecompenseerd (was bij de vorige tranche ook het geval), in het tweede geval 75% (was 45% bij Q4 2020).

Let op: aanvraag en kwijtschelding van huur voor gemeentelijke accommodaties (gymzaal, sporthal of sportveld) verlopen via de gemeente. Bij huur van andere accommodaties (zwembad, zaal in MFC of buurthuis, schietbaan of particuliere accommodatie) dient de aanvraag gedaan te worden door de verhuurder. Is dit laatste op jou van toepassing, neem hierover dan tijdig contact op. Aan verhuurders ook de vraag om hun huurders hierover te informeren.

Meer informatie

Klik op bovenstaande link voor meer informatie, voorwaarden en het indienen van een aanvraag.

Andere corona compensatieregelingen vind je op de pagina steunmaatregelen verenigingen.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.