Corona update: hervatting sport- & cultuuractiviteiten in binnenruimtes

Zondag 30 mei 2021

Sinds 19 mei zijn de corona maatregelen verder versoepeld en op 28 mei werd aangekondigd dat op 5 juni hoogstwaarschijnlijk ook de derde stap van het openingsplan genomen zal worden. Dit betekent verdere versoepelingen voor onder meer sport, kunst, cultuur, recreatie en horeca. Benieuwd wat dit betekent voor jouw vereniging of stichting?

Corona openingsplan stap 2: wat is er veranderd vanaf 19 mei?

Voor veel verenigingen biedt de op 19 mei genomen stap extra mogelijkheden voor het organiseren of hervatten van activiteiten. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • Binnensportlocaties (sportscholen, sportzalen, zwembaden, etc) mogen weer open. Per ruimte mogen maximaal 30 volwassenen sporten op 1,5m afstand, individueel of in tweetallen, onder leiding van een instructeur. Groepslessen zijn niet toegestaan, maar een docent/instructeur mag wel meerdere individuen/tweetallen begeleiden;
 • In navolging van sporters t/m 26 jaar, mogen ook sporters vanaf 27 jaar buiten in groepsverband sporten. Wel moet moeten zij hierbij 1,5m afstand houden;
 • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen mogen weer open. Net als bij sport geldt er een maximum van 30 personen per ruimte en bij volwassenen een maximale groepsgrootte van twee personen;
 • Buitenlocaties voor kunst en cultuur mogen weer open. Denk hierbij aan openluchttheaters, - musea, -monumenten en beeldentuinen;
 • Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen gaan onder voorwaarden open. Net als spellocaties buiten zoals minigolf, klimbossen en buitenspeeltuinen;
 • Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Dit betekent dat er bijvoorbeeld weer boten, kano’s en fietsen verhuurd mogen worden;
 • Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur. Op een terras zijn maximaal 50 personen welkom en mogen maximaal 2 personen aan een tafel zitten, op 1,5m afstand;
 • Ditzelfde geldt voor terrassen bij sportlocaties. Sportkantines moeten gesloten blijven. Wil je daarom nu een terras bij je sportaccommodatie openen, dan is hiervoor een melding bij de drank- en horecavergunning nodig;
 • Bibliotheken mogen sinds 20 mei de deuren openen. Dit stond niet in stap 2 van het openingsplan, maar het kabinet besloot dit toe te voegen.

Dit zijn voor verenigingen en stichtingen de meest relevante wijzigingen ten opzichte van de periode vóór 19 mei. Verder blijven de overige maatregelen gelden.

Lees voor de exacte voorwaarden en details het nieuwsbericht ‘Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk’ op rijksoverheid.nl.

Andere pagina's met relevante informatie over de versoepelingen per 19 mei zijn:

Corona openingsplan stap 3: wat verandert er vanaf 5 juni?

Tijdens de persconferentie op vrijdag 28 mei was er nog meer goed nieuws te melden: het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona daalt, terwijl het aantal gevaccineerden juist sterk stijgt. Het kabinet heeft daarom besloten om de maatregelen uit stap 3 van het openingsplannen te vervroegen. Dit betekent dat een aantal maatregelen voor verenigingen vanaf 5 juni versoepeld zullen worden:

 • De maximale groepsgrootte om buiten samen te komen gaat naar 4 personen;
 • Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand;
 • Musea en monumenten mogen binnen weer open;
 • In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een orkest samen kan repeteren;
 • Binnenruimtes van attractie-, natuur- en dierenparken mogen open. Ook casino’s en spellocaties, sauna’s en wellnesscentra mogen open;
 • Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten;
 • Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan;
 • Kleedkamers, douches en sauna’s gaan ook open. En ook de sportkantines mogen open;
 • Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Lees voor de exacte voorwaarden en details het nieuwsbericht ‘Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open’. Andere pagina's met relevante informatie over de versoepelingen per 5 juni zijn:

Vervolgstappen openingsplan

Het openingsplan is aangepast. Er wordt één grote stap 4 gezet. Deze vierde stap in het openingsplan staat nu op 30 juni gepland. Dan wordt bijvoorbeeld het advies voor bezoek thuis en de groepsgrootte aangepast. Ook zijn dan onder voorwaarden en met 1,5 meter afstand of met toegangsbewijzen, evenementen met doorstroom (dus zonder vaste zitplaatsen) toegestaan. Zoals festivals, concerten en kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning. Dit geldt ook voor dansgelegenheden zoals discotheken en nachtclubs. Op 22 juni besluit het kabinet of stap 4 gezet wordt.
De laatste, vijfde stap, het loslaten van de basisregels, het opheffen van de laatste beperkingen en het stoppen met toegangsbewijzen, kan pas worden genomen als het aantal besmettingen en de instroom in het ziekenhuis dit toelaat.

Bekijk hier het openingsplan of lees de informatie uit de persconferentie van 11 mei of die van 28 mei

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl/corona vind je alle informatie over het coronavirus. Informatie over corona in Stein vind je op de website van de gemeente. Je leest hier over dienstverlening, vaccinaties, ontheffingen en hartverwarmende initiatieven. Tevens is er een pagina ingericht over corona en verenigingen. Hier kun je terecht voor informatie over onder meer de landelijke maatregelen, lokale besluiten, financiële regelingen, tips & adviezen, veelgestelde vragen en nuttige links.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.