Subsidie tip: provinciale regeling ‘Sport & bewegen voor jeugd & senioren’

Maandag 26 april 2021

De corona pandemie raak veel verenigingen in de portemonnee. Juist daarom worden er in deze periode diverse subsidies opengesteld. Dit biedt kansen om je club financieel gezond te houden, leden te werven èn inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. In deze rubriek telkens aandacht voor één of enkele subsidies. Deze keer: de regeling ‘Sport en bewegen voor het primair onderwijs en kwetsbare senioren 2021’ van Provincie Limburg.

De regeling in een notendop

Subsidieverstrekker Provincie Limburg
Doel Verhogen sport- & beweegdeelname
Doelgroep Jeugd (primair onderwijs) en kwetsbare senioren
Budget €1.000-10.000 (jeugd: 40%; ouderen: 70%)
Deadline 1 okt 2021 (aanvraag); 31 dec 2021 (uitvoering)
Meer info www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/%406477/subsidie-sport

Middels deze subsidieregeling ondersteunt Provincie Limburg projecten die de sport- en beweegdeelname van Limburgse jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren bevorderen. Door sport en beweging blijven Limburgers mentaal en fysiek gezond en kan iedereen zich positief ontwikkelen.

Voor wie?

Organisaties zoals stichtingen, bedrijven, coöperaties, verenigingen etc. en gemeenten.

Waarvoor?

Door middel van deze subsidieregeling stimuleert Provincie Limburg de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs en kwetsbare senioren. Sport en bewegen is een investering in de toekomst voor deze jongeren, omdat het zorgt voor een goede fysieke en mentale ontwikkeling. Op latere leeftijd is voldoende sporten en bewegen noodzakelijk om een goede gezondheid te behouden. Met deze regeling wordt bijgedragen aan deze missie zoals beschreven in het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 (Limburg, Sport!).

Komt u ervoor in aanmerking?

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Het project stimuleert de sport- en beweegdeelname van jongeren in het primair onderwijs of kwetsbare senioren.
  • Het project is onderdeel van een Lokaal Sport- of Preventieakkoord of sluit hier op aan.
  • Het project moet een concreet effect teweegbrengen, zoals toepassing en organisatie van activiteiten over een lange periode of in een groot deel van Limburg.
  • In de projectbegroting wordt een minimaal percentage cofinanciering door de aanvrager of derden ingebracht. Dit percentage is per doelgroep verschillend en kunt u vinden in de tekst van de regeling.

Wat zijn de deadlines?

Uiterlijk 1 oktober 2021 moet de aanvraag door de Provincie zijn ontvangen. Looptijd van de regeling is tot 31 december 2021.

Subsidiebedrag?

Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt bij projecten gericht op jongeren in het primair onderwijs maximaal 40 procent van de subsidiabele kosten. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt bij projecten gericht op kwetsbare ouderen maximaal 70 procent van de subsidiabele kosten. Het te verstrekken subsidiebedrag bedraagt minimaal € 1.000,00 en maximaal € 10.000,00 per project.

Meer informatie

www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/%406477/subsidie-sport

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93