Sportverenigingen kunnen BTW-vrij inkopen dankzij BOSA-regeling

Vrijdag 1 januari 2021

Via de regeling ‘stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties’ (BOSA) kunnen sportverenigingen subsidie krijgen voor investeringen in hun accommodatie, materialen, toegankelijkheid of duurzaamheid. Meer weten over de mogelijkheden van deze regeling? Schrijf je dan in voor de webinar op 13 januari of stel je vragen tijdens een speeddate op 14 januari.

Aanleiding

Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, is de sport sinds 2019 vrijgesteld van btw. Hoewel dit klinkt als een enorm voordeel voor de sportsector, is de werkelijkheid anders. Dit wil namelijk zeggen dat het recht op aftrek van voorbelasting van btw vanaf dat moment is vervallen. Voor gemeenten, sportverenigingen en -stichtingen betekende dit dat veel kosten ineens 21% hoger uitvielen.

Compensatie

Vanaf het begin heeft de Rijksoverheid altijd gesteld dat dit nadeel niet ten koste van de sport zou mogen gaan. Om sportverenigingen en -stichtingen te compenseren voor dit verlies, heeft het ministerie van VWS een regeling in het leven geroepen: de ‘stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties’ (BOSA).

Over de BOSA

Via de BOSA kunnen amateursportorganisaties 20% subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.
Denk hierbij aan:

  • Sportmaterialen (zoals ballen, trainingsmaterialen, specifieke kleding, etc) (20%)
  • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten (20%)
  • Personeelskosten (mits deze betrekking hebben op bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie) (20%)
  • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel) (20%)
  • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie (20%)

In 2021 is hiervoor een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Per kalenderjaar geldt een minimum van € 5.000 en een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Beperkingen in de praktijk

Zoals hierboven aangegeven, bedraagt de minimaal uit te keren subsidie € 5.000,-. Dit betekent dat de vereniging in totaal minimaal € 25.000 moet investeren in de accommodatie of materialen. Vooralsnog blijkt dit drempelbedrag voor veel verenigingen te hoog, waardoor zij geen aanvraag (kunnen) indienen en dus met een fors financieel nadeel geconfronteerd worden.

Uitbreiding mogelijkheden

Gelukkig zijn er mogelijkheden om toch voor deze regeling in aanmerking te komen. Hiervoor zijn meerdere redenen:

  • Subsidiabele maatregelen op het gebied van accommodaties en materialen zijn verduidelijkt en verbreed. Hierdoor komen meer en andere maatregelen in aanmerking voor subsidie.
  • In 2021 is de regeling verder uitgebreid met aanvullende subsidies voor maatregelen ten aanzien van klimaatadaptie, toegankelijkheid, veiligheid en energiebesparing. Bovendien komen deze maatregelen in aanmerking voor een extra hoge subsidie van 30%. Je ontvangt in dat geval dus een hogere bijdrage en hoeft zelf minder te investeren om aan het drempelbedrag te komen.
  • Lukt het jullie vereniging niet om zelfstandig het drempelbedrag te halen? Dan is er ook de mogelijkheid om hiervoor samen te werken met andere verenigingen. Door de kosten samen te voegen en ook de opbrengsten te delen, kunnen jullie toch met subsidie sportmaterialen aanschaffen of kleine aanpassingen aan de accommodatie doen. In Limburg zijn in dit kader al diverse succesvolle samenwerkingen ontstaan.

Gratis webinar of speeddate

Heb je mogelijk interesse in deze regeling en wil je jezelf laten informeren over de mogelijkheden? Meld je dan aan voor de gratis webinar op 13 januari (19:00 uur), die georganiseerd wordt door het Huis voor de Sport Limburg en Sportsubsidie.nl. In dit webinar worden de achtergrond en voorwaarden van de regeling toegelicht en de procedure om aan te vragen uitgelegd.
Speciaal voor voetbalverenigingen houdt de KNVB samen met Sportsubsidie.nl op 14 januari speeddates over deze regeling. Speeddate aanvragen? Klik dan op deze link.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I). Tevens is alles uitgewerkt in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties. Met andere inhoudelijke vragen kun je terecht bij de organisatie via bosa@minvws.nl of 070-340 55 66.

Afhankelijk van jullie plannen, is deze regeling mogelijk te combineren met andere regeling op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of toegankelijkheid. En ook voor het opzetten van een samenwerking om voor deze regeling in aanmerking te komen, kan begeleiding worden voorzien. Maak in dat geval je interesse kenbaar bij de verenigingsadviseur van de gemeente Stein, via Frank.vandenBoomen@gemeentestein.nl o.v.v. ‘BOSA’.

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.