2020: een jaar om snel te vergeten, of waren er ook positieve kanten?

Dinsdag 1 december 2020

December is aangebroken en het einde van een voor iedereen bijzonder jaar komt in zicht. Voor veel mensen zag de thuissituatie er anders uit vanwege het coronavirus, de maatregelen en gevolgen. Maar ook voor veel verenigingen zag 2020 er totaal anders uit dan een jaar geleden gedacht. Ook buiten corona is er van alles gebeurd en veranderd. Een greep uit de gebeurtenissen en een blik op de toekomst.

Voor veel mensen zal 2020 een jaar zijn om zo snel mogelijk te vergeten. Zij werden geconfronteerd met ziekte of overlijden in hun omgeving. Ook veel van de maatregelen waarmee we geconfronteerd werden, laten we het liefst zo snel mogelijk achter ons: dierbaren niet mogen ontvangen, bekenden niet kunnen begroeten zoals we dat zouden willen, het dragen van een mondkapje en tientallen keren per dag onze handen wassen en desinfecteren.

Ook verenigingen en hun leden zijn in deze periode zwaar getroffen. Zo mochten we ineens niet meer samen komen om onze hobby uit te oefenen. Niet meer samen sporten, zingen, muziek maken, creatief bezig zijn, vergaderen, feesten, koffie of een pilsje drinken. We werden geconfronteerd met allerlei beperkingen en problemen waarover we nog nooit hadden nagedacht. Moesten ons ineens verdiepen in de drank- & horecawet, ventilatietechniek, hygiëne, looproutes, ect. Zijn in no-time expert geworden op het gebied van MS Teams, Zoom, Hangouts, Jitsi en andere digitale platformen om contact te onderhouden met medebestuurders, trainers, leden en ouders.

Dit brengt ons ook direct bij de positieve dingen die de coronacrisis ons gebracht heeft. Want ook die zijn er. Clubs werden namelijk met het mes op de keel gedwongen om na te denken over alternatieven die ze nog nooit serieus overwogen hadden. Onder druk wordt alles vloeibaar, wordt vaak gezegd. En dat bleek wel. Verenigingen en clubs werden uitgedaagd om binnen strikte kaders zichzelf opnieuw uit te vinden en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. En al snel popten de meest bijzondere en creatieve initiatieven op: raam- & balkonfitness bij seniorenflats, digitale lessen, vergaderingen en ALV’s op afstand, online challenges via social media, digitale bingo’s, quizzen en wijnproeverijen voor leden, etc.

Veel clubs vonden zichzelf in coronatijd opnieuw uit en kwamen tot nieuw activiteitenaanbod, gingen zich richten op nieuwe doelgroepen, boorden nieuwe inkomstenbronnen op, gingen nieuwe samenwerkingen aan, etc. Soms tijdelijk, maar wellicht blijft een deel hiervan ook behouden als we deze tijd achter ons laten.
Bovendien spinnen sommige branches juist garen bij een de lockdown. Zo is Nederland massaal aan het handwerken, koken, puzzelen en klussen geslagen. Digitale lessen en workshops nemen in deze periode gretig aftrek. En ook veel tennis-, golf- en vis- en outdoor sportclubs zagen hun ledentallen juist stijgen in coronatijd. Allemaal door te denken in mogelijkheden en op zoek te gaan naar dingen die nog wèl kunnen.

Ook buiten corona is er in 2020 natuurlijk van alles gebeurd. Denk maar eens aan de totstandkoming van het sportakkoord. Na een intensief traject werd dit vlak voor de eerste lockdown door de betrokken stakeholders ondertekend. En het ontstaan van de nieuwsbrief verenigingen, met binnen een half jaar 7 edities, 43 artikelen en maandelijks zo’n 450 lezers. Ook het verenigingsadvies begint steeds meer vorm te krijgen. Zo heeft de verenigingsadviseur in de eerste 11 maanden van dit jaar al ruim 600(!) hulpvragen en casussen opgepakt. Niet geheel verrassend was het grootste deel daarvan corona-gerelateerd. Om verenigingen nog beter bij te staan en hun deskundigheid te bevorderen, werden diverse workshops georganiseerd. In totaal zijn er in de tweede helft van dit jaar 67 workshops georganiseerd voor bestuurders, kader en vrijwilligers van verenigingen over uiteenlopende thema’s. Hiervan werd de workshop ‘financieel gezond de crisis door’ het vaakst georganiseerd en het best bezocht.

Hoewel 2020 een bewogen jaar was en het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is, zien we 2021 met vertrouwen tegemoet. Een jaar vol nieuwe uitdagingen en kansen, die we samen met jullie willen verzilveren. Een speciaal jaar voor verenigingen, bovendien. 2021 is namelijk het ‘Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet’. We kijken er naar uit om hier samen met jullie iets moois van te maken. Voor nu wensen we zowel jullie persoonlijk als de club alle goeds, en bovenal een gelukkig en gezond 2021!

Blog: Frank van den Boomen, verenigingsadviseur

Naar Actualiteiten voor verenigingen

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.