Werkgevers kunnen rekenen op steun voor inzet statushouders

Dinsdag 16 april 2024

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) heeft het startsein gegeven voor een internetconsultatie over de Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders (OWIS).

Met de regeling wil het ministerie stimuleren dat werkgevers statushouders in dienst nemen om zo de cultuur- en taalverschillen te verkleinen en samen te gaan voor een duurzame arbeidsrelatie.

Een werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor een statushouder als de statushouder inburgeringsplichtig is of is geweest op grond van de Wet inburgering of op grond van de Wet inburgering 2021. De statushouder moet op basis van een arbeidsovereenkomst met een duur van minimaal twaalf maanden en voor minimaal 20 uur per week arbeid verrichten voor de werkgever die de subsidie aanvraagt. De werkgever is verplicht individuele begeleiding te organiseren en deze vast te leggen in een activiteitenplan.

Aanmelden

De subsidie bedraagt € 6.000 per statushouder met een maximum van vier statushouders per organisatie. Aanvragen kunnen van 2 september 2024 tot en met 30 september 2024 worden ingediend bij Uitvoering Van Beleid. Voor deze openstelling wordt een budget van maximaal € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Geïnteresseerden kunnen tot en met 19 april 2024 reageren op de conceptregeling via de website van de rijksoverheid.

Meer weten?

Ga naar Rijksoverheid.nl

Naar Actualiteiten voor ondernemers

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93