Informatie werkgroepbijeenkomst 7 februari

Donderdag 14 maart 2024

Afgelopen 7 februari 2024 heeft de werkgroep Bruisend Hart het thema ‘verkeer en parkeren’ besproken. Tijdens deze bijeenkomst hebben de architecten, de leden verteld over de plannen voor verkeer en parkeren in het Bruisend Hart. Tijdens de avond werd uitgelegd dat veiligheid voor oudere bewoners veel aandacht krijgt.

Een groot deel van Bruisend Hart wordt straks een voetgangersgebied waar auto’s en fietsen te gast zijn. Met een plattegrond kregen de inwoners een beter beeld van het ontwerp. Wil je weten wat er nu al bekend is over verkeer en parkeren in Bruisend Hart? Dat kun je zien op de informatietekening. Tijdens de volgende wijkavond komt het thema “sociale veiligheid en handhaving” aan bod.

Informatietekening

Verkeer en parkeren 1 Bruisend Hart

Verkeer en Parkeren 2 Bruisend Hart

Naar Actualiteiten wijkactieprogramma Nieuwdorp

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93