Gemeente Stein zet stappen tegen overlast zwerfafval in RivierPark Maasvallei

Donderdag 4 juli 2024

Gemeente Stein heeft, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Waterschap en RivierPark Maasvallei, nieuwe maatregelen aangekondigd om de afvalproblemen langs de Maas bij Meers aan te pakken. Een vernieuwde entree met beschikbare afvaltasjes moedigt recreanten aan om het natuurgebied schoon te houden. De entree werd op donderdag 4 juli officieel in gebruik genomen. Leden van de werkgroep Sjwan Meas ontvingen uit handen van wethouder Danny Hendrix symbolisch de eerste afvaltasjes.

Achtergrond

Afgelopen jaar heeft de werkgroep Sjwan Meas, die in het gebied zwerfafval opruimt, een brandbrief gestuurd aan de gemeente Stein. De brief benadrukte de ernstige vervuiling van het natuurgebied door recreanten, met name tijdens de zomermaanden. In een constructief gesprek tussen de werkgroep, Gemeente Stein en terreinbeheerder Natuurmonumenten, zijn afspraken gemaakt over maatregelen om de overlast te verminderen. Zo zijn er vorig jaar al een aantal extra maatregelen getroffen. BOA’s deden in het hoogseizoen het natuurgebied vaker aan en het afval werd vaker opgehaald. Dit leek direct te werken, maar de problemen namen niet voldoende af.

Vernieuwde entree

Bij de entree van het natuurgebied zijn een boog en tasjeshouders geplaatst. Gedragswetenschappers ontwierpen deze tasjes om bezoekers bewust te maken van het gewenste gedrag. Na een bezoek kunnen recreanten hun tasje met afval makkelijk kwijt in de speciale afvalbakken, die regelmatig worden geleegd door de gemeente. Deze aanpak is onderdeel van het Programma Plasticvrije Rivieren dat Rijkswaterstaat uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het traject richt zich op het aanpakken van bronnen van zwerfafval langs de rivieren met als doel afvaloverlast terug te dringen. Het gebied in Meers bleek perfect aan te sluiten bij deze doelstellingen en werd direct door de gemeente aangedragen voor deelname.

Als aanvullende maatregel is besloten om de hoofdentree te verbeteren. Er is een duidelijke informatiezuil en er zijn fietsleunrekken bij de entree geplaatst om de toegankelijkheid en informatievoorziening nog beter te maken.

Wethouder Danny Hendrix: “Met deze gezamenlijke inspanningen hopen wij ook in Meers een significante afname van de afvaloverlast te realiseren en het natuurgebied voor iedereen schoon en toegankelijk te houden.”

Positieve effecten in andere steden

Eerdere pilots van een vergelijkbaar traject in Wageningen, Nijmegen, Wijk bij Duurstede en Den Bosch tonen aan dat deze maatregelen werken. In Nijmegen leidde het zelfs tot een vermindering van zwerfafval met 70 procent na één jaar.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.