Enexis breidt elektriciteitsnet in onze gemeente uit

Maandag 8 april 2024

De energietransitie is in volle gang. Fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas worden vervangen door duurzaam opgewekte energie. Daardoor verbruiken we meer stroom en dat vraagt veel van het elektriciteitsnet.

Om het leveren van elektriciteit betrouwbaar en veilig te houden, voert Enexis Netbeheer flink wat werkzaamheden uit. Zo komen er zwaardere kabels en extra elektriciteitshuisjes.

Waarom is uitbreiding noodzakelijk?

Met de groei van duurzame ideeën, in het bijzonder de toename van decentrale opwekking, stijgt de vraag naar elektriciteit. Decentrale opwekking is het verspreid opwekken van energie in de vorm van elektriciteit of warmte. Energie wordt niet meer in het groot op een centrale plaats opgewekt, maar kleinschalig op veel plekken. Deze toename brengt uitdagingen met zich mee, waaronder vermogensproblemen in de buurten. Sommige bewoners merken nu al dat er soms problemen zijn, bijvoorbeeld knipperende lampen, het terugleveren van zelf opgewekte stroom of het plaatsen van warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto's. Om deze uitdagingen aan te gaan, is het noodzakelijk het netwerk van Enexis uit te breiden met zwaardere kabels en extra elektriciteitshuisjes.

Wanneer vindt de uitbreiding plaats?

De komende jaren moeten er in Stein ongeveer 140 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst worden om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. In sommige gevallen worden te dunne kabels vervangen door dikkere kabels. Deze verbeteringen moeten bereikt worden vóór 2030. Grote kans dat er ook bij jou in de buurt de komende tijd gewerkt wordt aan het elektriciteitsnet. Enexis zal je hierover via een brief op de hoogte brengen.

Waar komen de transformatorhuisjes?

Enexis zoekt samen met de gemeente naar geschikte locaties voor de nieuwe elektriciteitshuisjes. De keuze voor een locatie wordt zorgvuldig gemaakt. Door de technische eisen zijn er vaak weinig geschikte plekken. De aandacht ligt vooral op plekken in de openbare ruimte en groenstroken, waar de elektriciteitshuisjes zo min mogelijk opvallen. Elektriciteitshuisjes kunnen vergunningsvrij geplaatst worden, dat is een beslissing van het Rijk.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93