Onderzoek fietsroutes Berg-Oud Urmond

Vrijdag 27 oktober 2023

Er is onderzoek gedaan naar andere mogelijke fietsroutes tussen Berg aan de Maas en Oud-Urmond. In 2019 heeft de gemeente samen met inwoners van de kernen Urmond en Berg aan de Maas een verkeersplan uitgevoerd.

In dit plan is als één van de actiepunten benoemd om een onderzoek uit te voeren naar mogelijke alternatieve fietsroutes tussen Berg aan de Maas en Oud-Urmond. De deelnemers aan het verkeersplan gaven aan overlast te ondervinden van met name grotere groepen fietsers.

Onderzoek Royal HaskoningDHV

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzocht of en welke andere routes mogelijk zijn. Er zijn drie andere routes onderzocht:

  • Langs de Maas
  • Via de oostelijke jaagpaden langs het kanaal
  • Via de westelijke jaagpaden langs het kanaal

De conclusie van Royal HaskoningDHV is dat de route langs de Maas en de route via het westelijke jaagpad van het Julianakanaal niet haalbaar zijn. Vooral de hoge kosten van deze twee routes zijn erg hoog.

De route langs het oostelijke jaagpad is al in de gemeentelijke begroting opgenomen. Maar het is niet waarschijnlijk dat veel doorgaande fietsers deze route zullen kiezen boven de huidige route via de Raadhuisstraat en Julianastraat.

Royal HaskoningDHV geeft aan dat het verbeteren van de bestaande route de meest geschikte oplossing is. Dit kan door maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid en het gemak verhogen. De gemeente gaat de aanbevelingen van Royal HaskoningDHV meenemen bij de acties, die worden uitgevoerd uit het verkeersarrangement Urmond in de Raadhuisstraat, Grotestraat en Beekstraat. Deze staan gepland in 2024.

Rapportage downloaden

Haalbaarheidsonderzoek fietsroutes - Royal HaskoningDHV (PDF, 1.7 MB)

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93