Gladheidsbestrijdingsplan 2022-2023

Woensdag 2 november 2022

De gemeente heeft het gladheidbestrijdingsplan voor komend winterseizoen vastgesteld. Op basis van objectieve criteria is bepaald welke wegen worden opgenomen in de gladheidbestrijding.

Deze objectieve criteria zijn:

  •  Gebiedsontsluitingswegen zoals vastgelegd in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan;
  • Erftoegangswegen categorie 1 zoals vastgelegd in het gemeentelijk Mobiliteitsplan;
  • Busroutes van Arriva;
  • Routes naar scholen, verzorgingscentra, sportcomplexen, gemeentehuis, bedrijventerreinen en winkelstraten;
  • Wegen met een hellingspercentage groter dan 2%;
  • Erftoegangswegen (woonstraten) met een verkeersintensiteit meer dan 500 auto’s per dag.

Een overzicht van deze straten vind je in het gladheidbestrijdingsplan (PDF, 581.8 kB). De uitvoering wordt gedaan door het regionale afvalbedrijf RWM. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Vidar ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter.

Bereikbaar en veilig

Het plan beschrijft primaire routes (zoals hoofdwegen, buslijnen) en secundaire routes (wegen in de wijk). Deze laatste komen pas aan de orde als de primaire routes acceptabel zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze gemeente ook op barre winterse dagen bereikbaar en veilig begaanbaar is.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93