Verbeteren kwaliteit van plantsoenen

Maandag 3 oktober 2022

Ook dit jaar weer gaat de Gemeente Stein een aantal plantsoenen verbeteren. Een aantal heesterplantsoenen voldoen namelijk niet meer aan de kwaliteit die we voor ogen hebben. Vaak zien we bij slechtere groei van plantsoenen dat de bodemstructuur- en het bodemleven niet optimaal zijn.

Een gezonde bodem

Een gezonde bodem vormt de basis voor een betere groei van de beplanting. Daarnaast neemt een goede bodem bij extreme neerslag ook het regenwater beter op. Daardoor is de grond beter bestand tegen lange periodes van droogte. Dit alles komt ten goede aan de kwaliteit voor de bomen, de bodembedekkers en met name het bodemleven in de plantsoenen. Een goed bodemleven zorgt voor een betere kwaliteit van het groen. We gaan de om te vormen plantsoenen voorzien van gecertificeerde compost.

Locaties

Urmond en Berg aan de Maas

Urmond-Oud Bomen Fanfarezaal bomen vervangen door groenblijvende eiken.

Urmond-Oud plantsoen omvormen Pannestraat Urmond  naast nr. 2.

Berg Burgemeester Kurverstraat plantsoen rond parkeerplaats omvormen naar rozen.

Berg Bij geit plantsoen vervangen door rozen.

Berg Ireneplein vak voor nr. 9 - Beplanting vervangen door rozen.

Elsloo

Spechthof plantsoen rondom parkeerplaats t.o. nr 66 omvormen.

Maasberg aanplanten met 4 Lindes.

Rotonde Helmbloem Vuurdoorn omvormen naar rozen.

Joh Evertsenstraat naast nr.18 plantsoen omvormen naar rozen.

Kempke Perceel bij kunstboom, haag planten

St. Nicolaasstraat/Scharweg- omvormen vuurdoorn naar rozen.

Stein

Heisteeg boomnr. 2205- Magnolia vervangen.

Steinderweg  boomnr. 2134-Berk vervangen.

Heerstraat -C boom  vervangen boom t.o 226.

Ricardusstraat vervangen Meidoorn boomnr. 1714, 1715, 8017, 8018 door Ginkgo’s.

Dross vd Weijdenplein 2 kastanjes vervangen 2796 en 2798.

Havenstraat 25c bijplanten groenblijvende heesters in talud.

Boom bij kerk Oud -stein (6881) Kastanje vervangen door Linde.

Berixsstraat/kruissstraat Parkeerplaats Buxus plantsoen omvormen.

Kuiperstraat / Kelderstraat - omvormen beplanting tegen talud.

Assevedoplein - Cotoneaster rooien Chaenomeles rooien op hoek - aanplanten met symphoriocarpus.

Den Hoeckstraat - omvormen plantsoenen ook voor kapelletje.

Den Hoeckstraat - omvormen plantsoenen ook voor kapelletje.

Aronskelk boomnr. 11479- coryllus vervangen.

Aronskelk boomnr. 1149- coryllus vervangen.

Werkwijze

De gemeente Stein gaat begin oktober de bestaande heestervakken leegruimen, spitten en afdekken met een laag compost. In november worden deze vakken opnieuw aangeplant. De gemeente werkt samen met leverancier Leers Infra B.V. uit Heerlen.

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Guus Kreutzer, coördinator wijkteams. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 046-420 30 70 of via e-mail guus.kreutzer@gemeentestein.nl.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93