Herstelwerkzaamheden leiding Heidekamppark in Urmond

Maandag 22 augustus 2022

Om de veiligheid van de omgeving te waarborgen heeft SABIC in samenwerking met Bodemzorg Limburg een omgevingsvergunning aangevraagd om op korte termijn werkzaamheden te verrichten in het Heidekamppark in Urmond.

Uit recente metingen/inspecties is gebleken dat er op een drietal plaatsen beschadigingen zijn waargenomen aan de beschermende coating van de ondergrondse transportleiding. Het gaat om transportleiding die van de Chemelot Site naar de Haven in Stein loopt. Om de betrouwbaarheid van deze leiding te kunnen blijven garanderen en hiermee ook de veiligheid van de omgeving te kunnen blijven waarborgen is het noodzakelijk om de leiding op deze 3 plaatsen vrij te graven en te inspecteren om verdere aantasting te voorkomen.

Herstelwerkzaamheden

Om deze werkzaamheden zijn er in het voorjaar 26 bomen (valse acacia’s) verwijderd. Vanaf 5 september a.s. worden de herstelwerkzaamheden aan de leiding uitgevoerd en duren naar verwachting vier tot zes weken, Voor het kunnen uitvoeren van de herstelwerkzaamheden zal de leiding op drie plekken vrijgegraven worden.

Toegang Heidekamppark

Het Heidekamppark blijft toegankelijk. Daar waar er gewerkt wordt zijn omleidingen aangelegd voor wandelaars. Ook zal er een informatiebord worden geplaatst bij de ingangen van het park.

Veiligheid voorop met oog voor onze natuur

Het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is noodzakelijk om de veiligheid in deze omgeving te kunnen blijven waarborgen. Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit, zowel voor ons productieterrein als voor de omgeving. Uiteraard willen we voorkomen, dat dit ten koste gaat van onze natuur. We zijn daarom erg tevreden dat we in nauw overleg met de betrokken partijen tot gezamenlijk besluit zijn gekomen om de werkzaamheden daar waar de noodzaak het hoogst is uit te voeren.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.