Dodenherdenking 4 mei 2022

Dinsdag 12 april 2022

De Stichting Dodenherdenking Stein organiseert op woensdag 4 mei a.s. om 19.45 uur de jaarlijkse dodenherdenking van de gemeente Stein bij het monument van Kapelaan Berix in Meers. De Dodenherdenking 2022 heeft het thema:  Vrijheid in verbondenheid. 

In 2019 zijn we voor het laatst samengekomen rond het 'kapelaan Berix' herdenkingsmonument. Noodgedwongen waren er de afgelopen twee jaren besloten herdenkingen als gevolg van corona. Dit jaar zet de Stichting de onderbroken traditie weer voort.

Lees hieronder de uitnodiging van de Stichting.

Uitnodiging

  • Voordat de plechtigheid begint, is er om 18.45 uur een eredienst in de parochiekerk St. Jozef te Meers.
  • Na deze viering gaan de aanwezigen onder begeleiding van schutterij St. Joseph naar het herdenkingsmonument aan de Kapelaan Berixstraat.
  • Om 20.00 uur is er het jaarlijkse stiltemoment en is er vervolgens bloemlegging namens het Gemeentebestuur Stein, de Stichting Dodenherdenking, familie van de oorlogsslachtoffers, het Oranje-Comité Stein, schutterij St. Joseph, Veteranen, Veiligheidsdiensten en Scouting Stein.

Tijdens deze plechtigheid verzorgt fanfare De Maasgalm Elsloo de muziek.

De Stichting Dodenherdenking Stein e.o. nodigt, mede namens het gemeentebestuur, iedereen uit om aan deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheden deel te nemen.

De Dodenherdenking 2022 heeft het thema:  Vrijheid in verbondenheid

Dit thema sluit aan bij de actualiteit. Want vrijheid beleef je niet alleen en vrede maken we samen. Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheden. Overal om ons heen zien we telkens weer tekenen van onvrede, onveiligheid en onverdraagzaamheid. Ook in ons land.

Bezinning op vrede en veiligheid, maar ook op vredig en begripvol “samen-leven” en gemeenschap zijn,  is dan ook zeer actueel.
Voor de alleroudsten onder ons is vrede vaak nog verbonden aan de wereldoorlog 1940-1945. Anderen hebben hun eigen aanknopingspunt in het leven om stil te staan bij de vrijheid, die we hebben. Recent beproefd in de corona-pandemie en vandaag de dag nog in de strijd in onder andere Oekraïne. De onvrijheid wordt dagelijks zichtbaar via de media en voelbaar door de slachtoffers en vluchtelingen. Er zijn lessen te leren voor jong en oud. Laten we vrede en vrijheid herkennen en doorgeven door waarde te hechten aan elkaars vrijheid.

Ieder jaar staan we op 4 mei twee minuten stil bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit stilstaan bij het verleden heeft betekenis in het heden en biedt hopelijk blijvend zicht op een vreedzame toekomst in vrijheid.
Er zijn amper nog oorlogsveteranen van de wereldoorlog 1940-1945 onder ons. Maar  nadien zijn nog veel vrouwen en mannen namens ons, de Nederlandse samenleving, ingezet bij vredesmissies rond oorlogen of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Ook bij hun inzet ergens anders staan wij stil. Zowel bij de gesneuvelden als de veteranen.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl.