Advies over toekomst veiligheid- & gebiedsvisie van Chemelot

Woensdag 10 november 2021

Met de presentatie van zowel de gebiedsvisie als veiligheidsvisie zetten de gezamenlijke partners vandaag weer een belangrijke stap in de gezamenlijke ambitie van de bedrijven op Chemelot om in 2025 de veiligste, duurzaamste en meest competitieve chemie- en materialensite van Europa te worden.

Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren? Hoe gaan we met de beschikbare ruimte om? En hoe houden we de economie vitaal terwijl we rekening houden met mens en milieu? In de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot geven de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, de Provincie Limburg, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM gezamenlijk antwoord op deze vragen. Daarnaast heeft de Technische Veiligheidscommissie (TVC) op vraag van provincie Limburg onderzoek gedaan naar de veiligheidsvisie Chemelot en omgeving.

Meer uitleg hierover is terug te lezen in de mededeling portefeuillehouder gericht aan Provinciale Staten.

Gebiedsvisie

De strategische gebiedsvisie schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot. Als overheden en bedrijfsleven verkennen we samen de ruimte die we geven aan een innovatieve en circulaire economie. Hoe we werken aan een sterk en gezond stedelijk gebied en een b(l)oeiend landelijk gebied.

Wil je meer weten over het toekomstbeeld voor de omgeving van Chemelot? Of over de samenwerkingsopgaven voor de komende jaren? Kijk dan op Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot – Integratie - Provincie Limburg of ga naar het nieuwsbericht op onze website. 

Veiligheidsvisie

Recent heeft ook de Technische Veiligheidscommissie (TVC) aanbevelingen gedaan die helpen om Chemelot en haar omgeving veiliger te maken. Chemelot en overheden werken samen om de aanbevelingen veilig en verantwoord vorm te geven. Het doel van deze visie is: een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau op en rond het Chemelot-terrein. Veiliger nog dan voorgeschreven door de wettelijke normen.
Het volledige rapport en alle andere informatie rondom dit thema is te lezen en downloaden via: www.limburg.nl/chemelot

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93