Pontje Berg – Meeswijk aantal weken uit de vaart tijdens herstel hoogwaterschade

Vrijdag 15 oktober 2021

De veerverbinding Berg-Meeswijk moet uit de vaart van 25 oktober t/m 19 november. De schade die het hoogwater veroorzaakt heeft, wordt dan hersteld. Die tijd is nodig om de erosiekuil op te vullen en schade aan de veerstoep bij Berg te herstellen.

Het hoogwater van afgelopen zomer heeft op een aantal plekken in de Grensmaas diepe erosiekuilen veroorzaakt. Een aantal daarvan moeten (deels) worden gevuld om geen instabiele oevers te krijgen. Bij Berg a/d Maas moet de stroomkuil worden gevuld om te zorgen voor stabiliteit bij de veerstoepen. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren wordt het pontje tijdens een groot deel van de werkzaamheden uit de vaart gehaald.

Alternatieve routes

Autoverkeer kan in deze periode omrijden via de bruggen bij Stein of Maaseik (Vlaanderen). Voor de (niet recreatieve) fietsers, met name scholieren, wordt gekeken naar de mogelijkheid om bussen in te zetten.

Herstel met toutvenant

In eerste instantie werd uitgegaan van drie verschillende materialen waarmee de stroomkuilen zouden worden gevuld. Intussen is gebleken dat er toch op tijd voldoende toutvenant beschikbaar is. Dit gebiedseigen materiaal, een combinatie van grind en zand uit het stroomgebied van de Grensmaas, krijgt de voorkeur. Dit wordt nu voor alle stroomkuilen gebruikt om deze op te vullen.

Meer informatie

Meer informatie hierover vind je op deze pagina

Daarnaast wordt ook andere schade, ontstaan door hoogwater, opgepakt. Deze informatie is te vinden op deze pagina.  

Uitvoeringstekening

Klik hier voor de uitvoeringstekening (PDF, 22.4 MB). 

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.