Gemeente Stein sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Vrijdag 14 mei 2021

In de gemeente Stein is het goed wonen, werken en leven. Veiligheid en de beleving ervan speelt hierbij een belangrijke rol. Overheid en inwoners staan samen aan de lat om dit ook zo te houden. Daarom gaat de gemeente Stein binnenkort de samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem.

Informatiepositie

Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven over criminaliteit en misdaad. Door deze overeenkomst aan te gaan, ontvangt de gemeente rechtstreeks informatie van het meldpunt. Burgemeester Leurs-Mordang: ‘Op die manier versterken we onze informatiepositie ten aanzien van (ondermijnende) criminaliteit. Op basis van deze data kunnen we indien nodig samen met de politie en eventuele andere veiligheidspartners gepaste maatregelen nemen. Daarom is dit een waardevolle toevoeging aan onze informatiesystemen. Maar het valt of staat met de meldingsbereidheid van inwoners.’

Veilige woon- en leefomgeving

Aan de hand van het integraal veiligheidsbeleid werkt de gemeente structureel aan een veilige woon- en leefomgeving. Inwoners spelen daarbij een belangrijke rol en kunnen via diverse middelen melding maken van onregelmatigheden of ongewenste praktijken. Zo kan naast Meld Misdaad Anoniem ook gebruik gemaakt worden van de lokale What’s App buurtpreventiegroepen en Burgernet. Ook zet de gemeente in op preventie maatregelen. Zo stelde de burgemeester eerder dit jaar de beleidsregels ‘Aanpak drugshandel op straat’ vast en werden vorig jaar fietsgraveeracties georganiseerd.

Melden

Voor signalen of vermoedens van misdaad is Meld Misdaad Anoniem telefonisch bereikbaar via 0800-7000. Op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Online melden kan via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93