Werk in de wijk - asfaltonderhoud

Donderdag 6 mei 2021

Elke maand vertellen de Algemene Dienst en Wijkteams wat ze bezig houdt en welke werkzaamheden er de komende tijd op de planning staan. Deze maand vertellen ze je meer over onderhoud aan het asfalt.

Asfaltonderhoud

Elk jaar wordt door de Algemene Dienst onderhoud uitgevoerd aan de wegen. Het gaat om werkzaamheden aan verhardingen en asfalt. Zo houden we de openbare ruimte veilig.

De locaties voor dit onderhoud worden bepaald aan de hand van jaarlijkse schouwen, visuele inspecties en naar aanleiding van werkzaamheden aan riool, kabels en leidingen. De gemeente laat jaarlijks de openbare ruimte toetsen. Er wordt gekeken welke wegen aan vervanging toe zijn. Daar waar de nood het hoogst is, worden de werkzaamheden ingepland. Om zo efficiënt mogelijk te werken, worden locaties zoveel mogelijk samengevoegd.

Voordat een weg in aanmerking komt voor groot onderhoud, overleggen we met collega’s van andere afdelingen. Wat is de staat van het riool, welke aanpassingen zijn nodig voor het verkeer en zijn de bomen en het groen nog te handhaven. Dit alles wordt meegenomen om te kijken of een straat in aanmerking komt voor groot onderhoud.

Overhakkers

Naast het onderhoud aan de wegen worden ook de overhakkers hersteld. Overhakkers zijn stukken in de weg die tijdelijk zijn dicht gestraat met betonstraatstenen. Bijvoorbeeld na werkzaamheden aan het riool of aan kabels en leidingen. Meestal laten wij een overhakker één jaar liggen voordat deze wordt voorzien van nieuw asfalt. Zo kan de aangebrachte fundering en het zand nog nazakken.

Werkzaamheden

Wanneer groot onderhoud plaatsvindt kan dit gevolgen hebben op de bereikbaarheid van wegen, woningen, bedrijven, scholen etc. De aanwonenden of aanliggende bedrijven worden vooraf geïnformeerd en verkeer wordt omgeleid en wegen worden afgezet. De actuele werkzaamheden zijn ook te vinden op onze website, www.gemeentestein.nl/werk-in-uitvoering.

Naar Algemene actualiteiten

Naar alle actualiteiten


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.