Concept strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot staat online

Dinsdag 6 april 2021

Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren? Hoe gaan we om met de beschikbare ruimte? En hoe houden we de economie vitaal terwijl we rekening houden met mens en milieu? In de ‘Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot’ geven wij - de Provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM - gezamenlijk antwoord op deze vragen. Samen met de inwoners rondom Chemelot, de verschillende belangengroepen en Waterschap Limburg kijken we naar de toekomst. Ons hoofddoel: het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving van Chemelot in de periode tot 2050. De conceptversie van de gebiedsvisie staat online. Je kunt de visie inzien en hierop reageren.

Wat staat er zoal in de concept gebiedsvisie?

De concept gebiedsvisie verkent de ruimte die we willen geven aan een innovatieve en circulaire economie. Hoe we werken aan een sterk en gezond stedelijk gebied en een b(l)oeiend landelijk gebied. We houden Graetheide groen, met sterkere ecologische structuren. We versterken de transportmogelijkheden via buisleidingen en het kanaal. We verbeteren groenstructuren en fietspaden in de wijken rondom Chemelot. En de Campus kan onder voorwaarden uitbreiden op de Lexhy als er geen ruimte is binnen de huidige site.

Reageren?

Via de website van de Provincie Limburg kun je de concept gebiedsvisie inzien en hierop reageren. Alle reacties worden betrokken bij de afronding van de gebiedsvisie. Zo werken we de komende maanden samen aan een gedragen gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot.

Naar Actualiteiten voor inwoners

Naar alle actualiteiten


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93