Aardgasloos bouwen

De Tweede Kamer een einde gemaakt aan de aardgas-aansluitplicht. Hiermee is een belangrijke stap gezet bij het overstappen van fossiele energie (uit aardolie) naar duurzame energie. Het Rijk vraagt aan gemeenten om nieuwbouwwoningen niet op het aardgasnet aan te sluiten. Als gemeenten dat toch willen, moeten ze daar een goede reden voor hebben.

Praktisch betekent dit dat de gemeente Stein sinds 1 juli 2018 een omgevings-vergunning voor nieuwbouwwoningen en kleine bedrijven met aansluiting op het aardgasnet moet weigeren. Alleen als een aardgasaansluiting echt onmisbaar is in het algemeen belang, kan de gemeente (bij uitzondering) een gebied bepalen waar dat wél mag.

Meer informatie:


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93