Waarderingssubsidie

Wat is het doel van deze subsidie?

De waarderingssubsidie heeft als doel organisaties die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Stein te ondersteunen zodat die organisaties krachtig zijn en blijven.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

De subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door verenigingen/stichtingen die actief zijn in de gemeente Stein. Organisaties die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie zijn:

 • Ouderenverenigingen
 • Vrouwenverenigingen
 • Sportverenigingen
 • Culturele amateurinstellingen (harmonieën en fanfares, mandoline-orkesten en drumbands, schutterijen, zangkoren en carnavalsverenigingen)
 • Jeugd- en jongerenverenigingen
 • Organisaties die zich inzetten voor zieken(zorg)
 • Meer Bewegen voor Ouderen
 • Organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking
 • Overige organisaties, zoals St. Nicolaasviering / Oranjecomité / Dodenherdenking en organisaties die zich bezighouden met historie, cultuur en natuur

Wat is de basis van deze subsidie?

Voor organisaties met leden geldt een:

 • bedrag van € 20 per contributie betalend jeugdlid t/m 17 jaar uit de gemeente Stein
 • een aanvullend vast bedrag per groep (in de verordening wordt gesproken over cluster), gebaseerd op de grootte van de organisatie.

Voor organisaties (binnen clusters) die geen leden hebben en voor carnavalsverenigingen gelden vaste bedragen.

Voor organisaties waarvan de leden met een beperking woonachtig zijn in de gemeente Stein, wordt per jaar een bedrag per lid vastgesteld.

Subsidie aanvragen

De subsidie voor 2023 moet via onderstaande link aangevraagd worden vóór 1 juli 2022

Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voor het indienen van de aanvraag heb je een DigiD code nodig, hou deze daarom bij de hand.

secure.gemeentestein.nl/form/aanvraagformulier-waarderingssubsidie-2023/informatie-vooraf-0-1

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je de subsidie per post aanvragen, neem dan contact met ons op via info@gemeentestein.nl o.v.v. ‘aanvraag waarderingssubsidie’ of telefonisch op 046-4359393.

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 314.7 kB) (PDF, 270.4 kB)