Waarderingssubsidie

Wat is het doel van deze subsidie?


De waarderingssubsidie heeft als doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur van krachtige en toekomstbestendige organisaties (en/of activiteiten) die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de gemeente Stein.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door verenigingen/stichtingen die actief zijn in de gemeente Stein. Organisaties die in aanmerking komen voor de waarderingssubsidie zijn:

 • Ouderenverenigingen
 • Vrouwenverenigingen
 • Sportverenigingen
 • Culturele amateurinstellingen (harmonieën en fanfares, mandoline-orkesten en drumbands, schutterijen, zangkoren en carnavalsverenigingen)
 • Jeugd- en jongerenverenigingen
 • Organisaties die zich inzetten voor zieken(zorg)
 • Meer Bewegen voor Ouderen
 • Organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking
 • Overige organisaties, zoals St. Nicolaasviering / Oranjecomité / Dodenherdenking en organisaties die zich bezighouden met historie, cultuur en natuur

Wat zijn de subsidiegrondslagen?

Voor organisaties met leden geldt een:

 • Flexibel bedrag van € 20 per contributie betalend jeugdlid t/m 17 jaar uit de gemeente Stein
 • Aanvullend vast bedrag per cluster, gebaseerd op de omvang van de organisatie.

Voor organisaties (binnen clusters) die geen leden hebben en voor carnavalsverenigingen gelden vaste bedragen.

Voor organisaties met in Stein woonachtige leden met een beperking wordt per jaar een bedrag per lid woonachtig in de gemeente Stein vastgesteld.

Subsidie aanvragen

De subsidie moet via onderstaand aanvraagformulier aangevraagd worden voor 1 juli 2021. Je doet dit door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen per post of per e-mail via info@gemeentestein.nl. In het aanvraagformulier staat vermeld welke aanvullende informatie de gemeente nodig heeft om jouw aanvraag te kunnen beoordelen.

Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (DOCX, 45.7 kB)

Voorwaarden

De voorwaarden staan in het Subsidiebeleid Gemeente Stein 2019-2022 (PDF, 270.4 kB)