Vervoer op maat

Omnibuzz

Omnibuzz vervoert inwoners met een Wmo-indicatie. Omnibuzz zorgt voor het vervoer, de vervoerspas en het goed functioneren van de taxipoints.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR ONZE KLANTEN

Tarieven 2019

De tarieven voor vervoer met Omnibuzz in 2019 zijn bekend:

Westelijke Mijnstreek en Heuvelland  : € 0,80
De verhoging van de tarieven is grotendee ls het gevolg van het besluit van het kabinet om het Btw-tarief met ingang van 1 januari 2019 te verhogen van 6% naar 9%.

Aangepaste afspraken eindejaarsperiode 2018

Wilt u reizen op de kerstdagen of tijdens de jaarwisseling? Reserveer dan tijdig uw ritten zodat het vervoer tijdens de drukte van de feestdagen goed verloopt.

Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, dient u de rit vóór zondag 23 december 2018 vóór 17.00 uur te reserveren. Om op Oudejaarsavond of Nieuwjaarsdag te kunnen reizen, dient u de rit uiterlijk zondag  30 december 2018 vóór 17.00 uur te reserveren.  De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat als u op tijd uw rit reserveert, de ritten tijdens de feestdagen soepel verlopen. Niet vergeten dus!

De rijtijden van Omnibuzz wijken in de eindejaarperiode op een aantal dagen af:

Eindejaarperiode  Dag(en)    Rijtijd
Kerst    25, 26 december 2018  07.00 - 01.00 uur
Oudejaarsdag   31 december 2018   06.00 - 22.00 uur
Nieuwjaarsdag  1 januari 2019   07.00 - 01.00 uur

Gereserveerde vaste ritten vervallen tijdens de kerstvakantie
Houd er rekening mee dat in de periode maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019 de vaste ritten niet uitgevoerd worden. Als u toch gebruik wilt maken van deze rit, dan dient u deze te reserveren via Ritreservering.


U vindt deze informatie ook op www.omnibuzz.nl


Een rit reserveren? Dat kan via www.omnibuzz.nl.

Wensauto

De wensauto rijdt elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en kan minimaal één dag van te voren tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden besteld via telefoonnummer 06-28 44 76 14. Meer informatie over onder andere kosten staat op www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl. Het initiatief van deze vervoersdienst is afkomstig van vrijwilligers uit DOP-Meers.