Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Emigreer je vanuit de gemeente Stein naar het buitenland? Dan meld je dat bij de gemeente.

  • Voordat je vertrekt uit Nederland, geef je het vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
  • Je emigreert als je minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
  • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Geef online je verhuizing naar het buitenland doorOf maak een afspraak

Hoe werkt het?

Je vertrek uit Nederland kun je online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als je met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met je meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Let op

Je wordt uitgeschreven op de dag dat je de verhuizing doorgeeft (dus niet per je daadwerkelijke vertrekdatum).

Wie kan een emigratie doorgeven?

Wie kan een emigratie doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie van kinderen jonger dan 16 jaar door
  • Curatoren geven de emigratie door van mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor inwonende kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen

Wanneer moet je een emigratie doorgeven?

  • Binnen 5 dagen vóór vertrek

Bewijs van uitschrijving

Voor het vestigen in sommige landen heb je een bewijs van uitschrijving nodig.

Je krijgt het bewijs van uitschrijving bij een digitale aangifte toegestuurd per e-mail. Wanneer je een afspraak maakt aan de balie, ontvang je deze direct.

Kosten

Aan het doorgeven van een emigratie zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt de aanvraag?

De gemeente verwerkt de emigratie binnen 4 weken.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93