Verhuizen

Verhuist u binnen Stein? Of komt u in Stein wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan direct online. Maar ook op het gemeentehuis.

Woont u in het buitenland en u wilt naar Stein verhuizen? Wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland (Stein) wonen? Deze inschrijving kan niet online. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 046-4359393.

Geef online uw verhuizing doorOf maak een afspraak

Meenemen

  • Uw identiteitsbewijs (dat moet nog geldig zijn).
  • Een koopovereenkomst of huurcontract met uw nieuwe adres.

Wanneer doorgeven?

U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

  • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op!
U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Stein. Dat regelen wij voor u.