Vergunning schenken niet-alcoholische dranken

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
  • Alle leidinggevenden staan niet onder curatele.
  • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag. Hiervoor vragen we justitiële gegevens op.

Wat moet ik doen?

Via onze digitale vergunningenbalie kun je een aanvraag om een vergunning schenken alcoholvrije drank indienen. Stuur het volgende met de formulieren mee:

  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de leidinggevende(n).
  • Overige personalia van de leidinggevende(n).
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, waarop aangegeven de lokaliteit(en) waar dranken worden verstrekt/genuttigd en de bij de inrichting behorende terras(sen) met vermelding van maten.
  • Een kopie van een arbeidsovereenkomst ten aanzien van leidinggevende(n) die in loondienst zijn.
  • Een kopie van een koopakte of huur- of pachtovereenkomst van het pand.

Soms vragen we nog om extra stukken.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93