Wat is een omgevingsvergunning?

Wil je (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit maken of een container op de weg plaatsen? Of je bouwt in een gebied waar in het omgevingsplan speciale regels voor gelden. Voor sommige activiteiten heb je een omgevingsvergunning nodig of moet je een melding doen. Je vraagt dan toestemming om activiteiten in de leefomgeving te mogen uitvoeren. In de meeste gevallen doe je dit bij de gemeente.

In het Omgevingsloket kun je een vergunningsaanvraag indienen of een melding doen. Wil je eerst weten of je een vergunning nodig hebt of melding moet doen? Vul dan de vergunningencheck in op het Omgevingsloket.

Vooroverleg

Wil je je plannen eerst bespreken met de gemeente voor je de vergunningsaanvraag indient? Ga dan naar de pagina vooroverleg van onze gemeente.

Ik vraag een vergunning aan

  1. Je vult het aanvraagformulier in op het Omgevingsloket.
  2. Als je een aanvraag hebt ingediend, krijg je daar een ontvangstbevestiging van. De gemeente publiceert de aanvraag op de website www.overheid.nl.
  3. We beoordelen welke procedure gevolgd dient te worden. Je krijgt een bericht over welke procedure gevolgd gaat worden en wie de behandelaar wordt. Er zijn twee procedures, namelijk de reguliere procedure (8 weken) en de uitgebreide procedure (26 weken). Welke procedure gevolgd wordt, is onder andere afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag.
  4. We controleren of de aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, ontvang je bericht. In dit bericht staat welke documenten je nog moet aanleveren. De procedure wordt dan tijdelijk gestopt en start weer als alle documenten zijn aangeleverd.
  5. Als de aanvraag compleet is, kunnen we deze inhoudelijk beoordelen. We beoordelen of de aanvraag voldoet aan lokale en landelijke wet- en regelgeving. Als dit langer duurt dan 8 weken, laten we je dit weten. We kunnen de procedure eenmalig met 6 weken verlengen.
  6. Je ontvangt een bericht waarin staat of we de omgevingsvergunning wel of niet verlenen. Hierin staat ook hoe veel leges je moet betalen. Leges zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het behandelen van een vergunningsaanvraag. In onze legesverordening kun je opzoeken hoe hoog de leges zijn die je moet betalen.
  7. Het besluit wordt weer gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Ik wil een melding doen

Voor sommige activiteiten hoef je geen vergunning aan te vragen, maar alleen een melding in te dienen. Dit betekent dat je de gemeente laat weten dat je een bepaalde activiteit gaat uitvoeren. Meestal moet je minstens 4 weken voor de start van de activiteiten een melding gedaan hebben. Na beëindiging van de activiteiten doe je weer een melding bij de gemeente.

Als je een melding gedaan hebt, controleren we of de melding compleet is. Als dit niet het geval is, ontvang je bericht. Hierin staat welke documenten je nog moet aanleveren. Als je aanvraag wel compleet is, ontvang je een bevestiging van ontvangst. Voor een melding hoef je geen leges te betalen.

Wil je weten wat de status is van je aanvraag of melding?

Log dan in op het Omgevingsloket om je aanvraag of melding in te zien.

Als je tijdens de procedure vragen hebt over je aanvraag of melding, kun je contact opnemen met de gemeente Stein.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93