Reclame en flyeren

Het is in de meeste gevallen niet toegestaan om reclameborden, zoals sandwich- of driehoeksborden, en spandoeken op of aan de weg te plaatsen.

Verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn in onze gemeente mogen hun evenementen en activiteiten aanprijzen op reclameborden.

Ook politieke partijen mogen in aanloop naar de verkiezingen reclame maken.

De reclameborden dienen te voldoen aan de regels. Voor het aanbrengen van spandoeken dien je vooraf contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bekijken.

A0-reclamedisplays

Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om reclame-affiches te laten plaatsen in A0-reclamedisplays in onze gemeente. Hiervoor dien je contact op te nemen met de exploitant van deze displays:

Reclamebord als bouwwerk

Als het reclamebord wordt gezien als een bouwwerk, heb je een omgevingsvergunning nodig.