Exploitatievergunning horecabedrijf

Er is geen exploitatievergunning vereist als je een openbare inrichting wilt beginnen, overnemen, uitbreiden of veranderen. Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

Bestemmingsplan

Voorwaarde voor het starten, overnemen, uitbreiden of veranderen van een horecabedrijf is dat het bestemmingsplan aangeeft dat dit is toegestaan op de gewenste locatie. Zie ook onze pagina terrasvergunning horecabedrijf.

Voorwaarden

Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren, indien naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. Bij de toepassing wordt rekening gehouden met het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen, de aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie.

Schenken drank

Je hebt een vergunning nodig voor het schenken van alcoholische of niet alcoholhoudende dranken. Dit kan worden aangevraagd via onze digitale vergunningenbalie. Meer informatie vind je op de pagina drank- en horecavergunning.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.