Alcoholwetvergunning voor evenementen

Er mag alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een Alcoholwetvergunning beschikken. Als je zwak-alcoholische dranken (15% alcoholpercentage of minder) wil schenken bij een bijzondere gelegenheid, zoals een evenement, jubileum of feest, dan heb je een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Deze kun je meteen aanvragen bij de noodzakelijke evenementenvergunning.

Wat moet ik doen?

Via onze digitale vergunningenbalie kun je een aanvraag om Alcoholwetvergunning indienen. Stuur het volgende met de formulieren mee:

  • Kopie geldig paspoort of identiteitskaart van de leidinggevende(n).
  • Overige personalia van de leidinggevende(n).
  • Kopie van bewijsstukken kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.
  • Een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, waarop aangegeven de lokaliteit(en) waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt, en de bij de inrichting behorende terras(sen) met vermelding van maten.
  • Een kopie van een arbeidsovereenkomst ten aanzien van leidinggevende(n) die in loondienst zijn.
  • Een kopie van een koopakte of huur- of pachtovereenkomst van het pand.
  • Het door de leidinggevenden ingevulde Formulier “Bijlage bij Model A”.

Indien het een paracommerciële instelling (vereniging/stichting) betreft, dient verder te worden meegestuurd:

  • Een afschrift van de statuten van de vereniging/stichting.
  • Een afschrift van het door het bestuur van de vereniging/stichting vastgestelde bestuursreglement (inclusief een lijst met IVA-gecertificeerde barvrijwilligers).

Soms vragen we nog om extra stukken indien we dat nodig vinden om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van deze vergunning worden legeskosten in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in onze Legesverordening.

Hoe lang duurt het?

Je krijgt bericht van ons binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag. Vraag het dus tijdig aan! We bevelen je aan je aanvraag al eerder in te dienen.Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.