Vergunning checken en vooroverleg

Wil je (ver)bouwen, slopen, een boom kappen, een inrit maken of een container op de weg plaatsen? Met de vergunningcheck controleer je snel of je voor jouw activiteiten een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Je beantwoordt alle benodigde vragen. Je krijgt dan een overzicht waarin je ziet waarvoor je een vergunning nodig hebt, een melding moet doen of een informatieplicht hebt. Vanuit de vergunningcheck kun je starten met een eventuele aanvraag of melding.

Verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning

Heb je een idee waarbij je iets wil gaan doen in de leefomgeving? De leefomgeving gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Denk hierbij aan regels over bouwen, geluid, bodem, natuur, verkeer, lucht, water, erfgoed en monumenten. Wil je weten of dit idee mogelijk is?

Of weet je al dat je een omgevingsvergunning nodig hebt? En wil je weten wat er nodig is om een goede aanvraag te doen?
In beide gevallen adviseren we je om met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen we gezamenlijk bekijken wat wel en niet mogelijk is. Zo kunnen we bespreken hoe je zorgt voor een goede vergunningsaanvraag. Vaak voorkom je hierdoor onnodige kosten en jouw aanvraag kan sneller worden behandeld.

Je kunt hiervoor een verzoek om vooroverleg omgevingsvergunning in dienen door een mail te sturen naar info@gemeentestein.nl.

Het initiatief wordt besproken op de intaketafel. Tijdens de intaketafel bespreken verschillende medewerkers van de gemeente of het initiatief haalbaar en wenselijk is. Ook kunnen hieruit tips volgen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.
Bij een ingewikkelder initiatief kan de gemeente ketenpartners betrekken bij het vooroverleg. Het initiatief wordt dan besproken tijdens een omgevingstafel. Ketenpartners zijn bijvoorbeeld de omgevingsdienst, provincie en het waterschap.


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.