Trouwen en geregistreerd partnerschap

Als u wilt trouwen of uw partnerschap laat registreren, kunt u kiezen uit verschillende locaties en mogelijkheden.

Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

De melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap) is alleen op afspraak mogelijk.

Afspraak maken

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners, opgesteld door een advocaat of notaris Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Trouwlocaties

In de gemeente Stein kunt u op een aantal locaties trouwen. Dat zijn:

 • de Raadzaal van het gemeentehuis
 • één van de zalen van Kasteel Elsloo
 • de Protestantse Kerk in Urmond
 • het Streekmuseum Schippersbeurs in Elsloo
 • de Molenhof in Urmond
 • Brouwerij de Fontein in Stein

Verder kunt u in een persoonlijk gesprek met de BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand) uw wensen bespreken m.b.t. de invulling van de huwelijksvoltrekking.
Het is niet meer toegestaan om bij het gemeentehuis te strooien met rijst, confetti, bloemblaadjes e.d.

Voorwaarden huwelijk

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.
 • Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk
 • Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

Voorwaarden geregistreerd partnerschap

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Gang van zaken

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding minimaal 14 dagen voordat u gaat trouwen of voordat de partnerregistratie plaatsvindt.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum of datum van partnerregistratie de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. De omzetting kan ook uitgebreid op locatie gedaan worden.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Meenemen

Meenemen bij de melding van het voorgenomen huwelijk/partnerschap;

 • beiden een geldig legitimatiebewijs
 • kopie geldig legitimatiebewijs van de getuigen

Het is raadzaam om voor de melding van het voorgenomen huwelijk/partnerschap telefonisch contact op te nemen met de afdeling burgerzaken. Zij kunnen u vertellen of er in uw geval, naast de bovengenoemde legitimatiebewijzen, eventueel ook nog andere stukken overlegd moeten worden.

Wat u nog meer mee moet nemen indien het volgende van toepassing is:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen

Kosten

Er zijn drie mogelijkheden voor het huwelijk/partnerschap:

 1. een kosteloos huwelijk / partnerschap
 2. een compact huwelijk / partnerschap
 3. een uitgebreid huwelijk / partnerschap

De kosten en de mogelijkheden voor het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap:


Kosteloos huwelijk / partnerschap (optie 1)

 • duurt max. 15 minuten
 • alleen het bruidspaar met de getuigen zijn aanwezig
 • alleen mogelijk als het bruidspaar, dan wel 1 van beide, woonachtig is in Stein
 • ceremonie alleen mogelijk op maandag om 09.00 of 09.30 uur in het gemeentehuis

Compact huwelijk / partnerschap  (optie 2)

 • duurt max. 30 minuten
 • naast het bruidspaar mogen max. 15 gasten aanwezig zijn incl. de getuigen (2 of 4)
 • max. 3 muziekstukken ten gehore gebracht
 • speech alleen door ambtenaar, niet door de gasten
 • informatie voor de speech a.d.v. vooraf toegestuurde vragenlijst
 • ceremonie alleen mogelijk in het gemeentehuis;
   
Wanneer Prijs 2017 Prijs 2018
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 16:00 € 125,- € 127,50
Vrijdag van 09:00 tot 16:00 € 175,- € 178,50
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 € 225,- € 229,50

Uitgebreid huwelijk / partnerschap (optie 3)

 • duurt max. 45 minuten
 • naast het bruidspaar en de getuigen mogen zoveel gasten als mogelijk is in de betreffende  locatie bij de ceremonie aanwezig zijn
 • in overleg met de ambtenaar vindt er een huisbezoek plaats waarin de invulling van de ceremonie besproken wordt zoals muziek ed.
 • ceremonie kan in het gemeentehuis, Kasteel Elsloo, Schippersbeurs Elsloo, Brouwerij de Fontein in Stein, Protestants Kerkje in Urmond en Molenhof in Urmond. De huwelijkskosten zijn exclusief de kosten die de externe locaties in rekening brengen. Informeer bij de betreffende locatie wat de kosten hiervoor zijn. 
Gemeentehuis
Wanneer Prijs 2017 Prijs 2018
Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 15:00 € 275,- € 280,50
Vrijdag van 09:00 tot 16:00 € 375,- € 382,50
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 € 475,- € 484,50
Externe locaties
Wanneer Prijs Prijs 2018
Maandag t/m donderdag van 10:00 tot 16:00 € 275,- + € 280,50 +
Vrijdag van 10:00 tot 16:00 € 375,- + € 382,50 +
Zaterdag van 10:00 tot 16:00 € 475,- + € 484,50 +

Schippersbeurs is alleen mogelijk van dinsdag t/m zaterdag

Overige kosten (indien van toepassing)
  Prijs 2017 Prijs 2018
Huwelijks-/partnerschapsboekje € 22,95  € 23,40
Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder trouwzaal, zonder ceremonie) € 60,- € 61,20
Aanvraag in behandeling nemen voor eenmalige benoeming van reeds beëdigde BABS € 150,- € 153,-
Getuigen van de gemeente per persoon (min. 2, max. 4) € 30,- € 30,60

Annuleringskosten betreffen 50% van het vooraf gekozen huwelijksarrangement