Afbeelding met de tekst 'Let op! Geld lenen kost geld.'

Starterslening

Ben je starter op de woningmarkt en wil je een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kun je in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘starterslening’. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van de woning en het bedrag dat je bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is dus altijd een aanvulling op de eerste hypotheek. De eerste 3 jaar heb je geen maandlasten van de starterslening.

Voorwaarden

Aan de starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden.

  • Je mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
  • De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 280.000.
  • De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 56.000.

Hoe werkt het?

De starterslening wordt verstrekt door het SVn en bestaat uit twee delen:

  • een deel dat annuïtair wordt afgelost; de starterslening;
  • een deel dat oploopt: de combinatielening.

De aflossing van de starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing en los je zowel op de starterslening als de combinatielening af. De combinatielening is een consumptieve lening met bankhypotheekrecht. De combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekaftrek.

Starterslening aanvragen?

Voor het aanvragen van een Starterslening bij het SVn heb je toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming kun je aanvragen door een mail te sturen naar info@gemeentestein.nl  Vermeld in de mail jouw naam, adres, woonplaats en het adres van de te kopen woning en voeg een kopie van een legitimatiebewijs toe.

Als je voldoet aan de voorwaarden ontvang je een toewijzingsbesluit. Deze toewijzing is adres gebonden en is 8 weken geldig.

Met de toewijzing kun je de starterslening digitaal aanvragen bij de kredietverstrekker, het SVn. Het Svn toetst jouw aanvraag voor de Starterslening, stuurt je een offerte en zorgt ervoor dat het geld beschikbaar komt in een bouwdepot.

Kijk voor meer informatie op www.svn.nl of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93