Starterslening

Bent u starter op de woningmarkt en wilt u een woning kopen in de gemeente Stein? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde ‘starterslening’. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van uw eerste woning en het bedrag dat u bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is dus altijd een aanvulling op uw eerste hypotheek. De eerste 3 jaar heeft u geen maandlasten van de starterslening.

Voorwaarden

Aan de starterslening zijn een aantal voorwaarden verbonden.

  • De aanvrager(s) (starter) mag niet ouder zijn dan 35 jaar en niet eerder eigenaar geweest zijn van een koopwoning.
  • De woning moet gelegen zijn in de gemeente Stein en de koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan € 173.000.
  • De hoogte van de uiteindelijke starterslening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximaal bedrag van € 36.676.

De starterslening bestaat uit twee delen:

  1. een deel dat annuïtair wordt afgelost; de starterslening;
  2. een deel dat oploopt: de combinatielening.

De aflossing van de starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de combinatielening. De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing en lost u zowel op de starterslening als de combinatielening af.
De combinatielening is een consumptieve lening met bankhypotheekrecht. De combinatielening komt niet in aanmerking voor hypotheekaftrek.

Starterslening aanvragen?

Kijk voor meer informatie op www.svn.nl of neem contact op met de gemeente Stein via telefoonnummer 046-435 93 93. Een formulier aanvragen kan door te mailen naar starterslening@gemeentestein.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, een kopie legitimatie en het adres van de te kopen woning.