Sociaal medische indicatie (SMI)

Wat is SMI?

Met SMI krijgen kinderen de mogelijkheid een paar dagen per week naar de opvang te gaan, terwijl er geen recht op kinderopvangtoeslag is. Gezinnen die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, kunnen in aanmerking komen voor deze zogenaamde SMI. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Wie komt hiervoor in aanspraak?

De ouder, woonachtig in de gemeente Stein, die Nederlander is of gelijkgesteld wordt met een Nederlander, kan aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Dit indien de ouder geen recht heeft op kinderopvangtoeslag én als er sprake is van een zodanige sociaal medische problematiek van de ouder en/of het kind in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, dat zonder die tegemoetkoming een ernstige ontwikkelingsachterstand dreigt te ontstaan bij het kind. SMI wordt in Stein ingezet op het moment er in de betreffende casus geen andere, gepaste ondersteuning voorhanden is. Op werkdagen kun je via 046-435 93 93 tussen 09:00 uur en 10:00 uur telefonisch in contact komen met onze klantmanagers.

Proces

Je kunt een melding indienen voor ondersteuning op basis van SMI. Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming bij sociaal medische indicatie voert de ouder een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ met een klantmanager van het team WMO of Jeugd. Daar wordt de situatie integraal bekeken.

Formulieren