Samen veilig rondom Chemelot

Op 11 oktober 2022 is het startsein gegeven voor de meerjarige campagne Samen Veilig Rondom Chemelot. Onder deze noemer laten Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gemeente Beek, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, Provincie Limburg, brandweer, GGD Zuid-Limburg en politie de komende jaren zien wat de risico’s zijn van wonen in de omgeving van een chemisch industrieterrein. Wat Chemelot, overheden en hulpdiensten doen om die risico’s te beperken. En wat omwonenden zélf kunnen doen bij eventuele incidenten.

De samenwerkende partijen gaan ook ophalen welke veiligheidsvragen er leven in de directe omgeving van Chemelot. Deze vragen worden vervolgens beantwoord in heldere teksten, beelden en video’s.

Aanleiding voor deze campagne was een incident in de zomer van 2019 waarbij een wolk stikstofoxide vrijkwam op het Chemelotterrein. De Veiligheidsregio activeerde het sirenenetwerk en verstuurde een NL-Alert. Na afloop van het incident bleek echter dat veel omwonenden de handelingsperspectieven uit het NL-Alert niet hadden begrepen en opgevolgd. De noodzaak voor meer risicocommunicatie werd daarmee onderstreept.

Over Samen Veilig Rondom Chemelot

De campagne Samen Veilig Rondom Chemelot is de uitwerking van het communicatieplan Samen communiceren – Eén gezamenlijk plan voor risicocommunicatie met omwonenden van Chemelot. Het plan is gebaseerd op de resultaten en conclusies van een eerder uitgevoerd RIVM onderzoek naar veiligheidsbeleving van omwonenden rondom Chemelot. Daaruit blijkt het overgrote deel van omwonenden zich niet heel  veilig, maar ook niet onveilig te voelen. Een klein deel zegt zich echt onveilig te voelen. Het veiligheidsgevoel hangt nauw samen met vertrouwen in Chemelot en de instanties die moeten toezien op hun veiligheid. Met de campagne Samen Veilig Rondom Chemelot geven de samenwerkende partijen ook opvolging aan de aanbevelingen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) over verbetering van de risicocommunicatie.

Middelen

Alle middelen die binnen deze campagne worden ontwikkeld om omwonenden van Chemelot goed voor te lichten worden beschikbaar gesteld in de digitale toolbox www.samen-veilig-rondom-chemelot.nl. Vanuit hier verspreiden de samenwerkende partijen deze boodschappen via hun eigen kanalen onder omwonenden. Ook voor inwoners is deze toolbox beschikbaar om middelen terug te kijken. 

Meterkastkaart

Eén van de middelen die is ontwikkeld om omwonenden te informeren over wat zij zélf kunnen doen bij eventuele incidenten, is de meterkastkaart. Ervaring wijst namelijk uit dat inwoners niet weten wat zij moeten doen als de sirene gaat. De meterkastkaart beschrijft stap voor stap wat men op 'n moment moet doen. 


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93