Werkzaamheden zijtak van de Ur

Wanneer?

Tussen juni en oktober 2021 vinden de aanpassingen plaats aan de zijtak van de Ur. 

Grensmaasproject

In het Maasdal is CG bezig met de uitvoering van het Grensmaasproject. Om de dorpen langs de Grensmaas tegen hoogwater te beschermen, natuurontwikkeling te bevorderen en grind te winnen, worden op 11 locaties langs de rivier maatregelen getroffen. Daarbij gaat het om het verbreden van de stroomgeul, het verlagen van de weerd, het aanleggen van nevengeulen en het graven van dekgrondbergingen. Eén van de clusters waar CG haar werkzaamheden uitvoering is Meers-Maasband-Urmond.

Bij Maasband wordt een nevengeul aangelegd. In het noordelijke deel van die nevengeul ligt een zijtak van de Ur die uitmondt in de Maas In de zijtak Ur ligt het lozingspunt van Sitech, waar het effluent van de IAZI op de zijtak Ur wordt geloosd. Het lozingspunt ligt buiten het ingreepgebied van CG.

Werkzaamheden

Als gevolg van de geplande nevengeul dient de zijtak Ur te worden ingepast in de toekomstige situatie. In nauw overleg met de betrokken partijen (RWS, WL, WBL en Sitech) heeft CG een ontwerp gemaakt voor een inpassing van de zijtak Ur binnen het ingreepgebied van CG. Om de zijtak Ur te kunnen aanpassen is het noodzakelijk dat deze tijdelijk wordt verlegd. Voor de verlegging wordt het oppervlaktewater van de zijtak Ur tijdelijk opgepompt en met een leidingstelsel naar de Maas geleid. Het immissiepunt van Sitech wordt eveneens tijdelijk verplaatst en takt aan op de omgelegde zijtak Ur. De veldwegen worden door middel van portalen doorkruist, zodat verkeer niet wordt gehinderd. Bij de werkzaamheden aan de permanente zijtak Ur worden graafwerkzaamheden uitgevoerd, tijdelijke depots gevormd en een nieuwe leiding gelegd voorzien van een bestorting. Het werk is 31 oktober 2021 gereed.

Contactpersoon

Francois Verhoeven, tel.06 294 395 56

Contact en inschrijven nieuwsbrief 

Heb je vragen over het proces of wil je anderszins dingen inbrengen, dan kun je mailen naar Urmond-oost2030@gemeentestein.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93