Route A2 - Stein

Twee volledig nieuwe rotondes, drie opnieuw ingerichte rotondes en een snelfietspad. Het project Route A2 - Stein is officieel afgerond. Wethouder Danny Hendrix en Eric van Avendonk (directeur Verwerving (vz) | BAM Infra Regionaal Zuid) openden op maandag 7 december officieel het eindresultaat van dit project.

Het project

Wethouder Danny Hendrix: ‘In acht maanden tijd is er hard gewerkt om deze belangrijke entree van de gemeente Stein een volledige upgrade te geven. Wegen die voldoen aan de nieuwste eisen, een betere doorstroming, een betere fietsverbinding en een mooiere uitstraling. Kortom, een resultaat waar we trots op mogen zijn.’

Er werden twee nieuwe rotondes aangelegd:

  • Op de kruising Nieuwe Postbaan met de Mauritslaan in Urmond.
  • Op de kruising Heidekampweg met de Nijverheidsweg in Stein.

De rotonde naast asfaltcentrale ACL is verschoven zodat er ruimte is ontstaan voor een nieuwe inrit. Hierdoor kruist de inrit niet meer met het fietspad, dit zorgt voor een veiligere situatie. Daarnaast zijn de rotondes op de kruising Heidekampweg met de Mauritsweg in Stein en de kruising Heidekampweg met de Haven opnieuw ingericht.

Tenslotte werd er een snelfietspad gerealiseerd. Dit is een schakel in het snelfietspad tussen Maastricht en de Chemelot Campus. De voorbereidingen voor het snelfietspad tussen Steinerbos en station Beek-Elsloo starten binnenkort.

Steun van Provincie Limburg

Dit project is mede gefinancierd door een provinciale subsidie van circa 128.000 euro. Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Fiets, Verkeersveiligheid): “De Provincie Limburg is blij met de aanleg van de fietsverbinding, omdat het in belangrijke mate bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid voor fietsers. Daarnaast maakt dit stuk fietspad een belangrijk deel uit van de hoogwaardige fietsverbinding (snelfietsroute) Maastricht - Chemelot. Een snelfietsroute is een comfortabele, snelle fietsroute voor met name utilitaire, maar ook recreatieve fietsers tussen grote steden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van de auto. Investeren in snelfietsroutes leidt tot reistijdwinst, een betere gezondheid en winst voor het milieu. Uit landelijk onderzoek hebben we geleerd dat de aanleg van een snelfietsroute loont. Hopelijk stappen nu ook meer Limburgers op de fiets.”

Nieuwsbrieven

Hieronder vind je de verzonden nieuwsbrieven over dit project:

Downloads


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93