Rioolwerkzaamheden in Raadhuisstraat Urmond

De gemeente Stein laat het riool in Urmond renoveren en repareren in de Raadhuisstraat tussen de Oude poort en Holsberg. Om de overlast voor de omgeving zo gering mogelijk te houden, worden deze werkzaamheden gecombineerd. Het werk duurt van maandag 20 mei tot vrijdag 14 juni en wordt uitgevoerd door de firma’s GMB en de firma Van de Kreeke.

Kousmethode

De rioolrenovatie gebeurt via de zogenoemde kousmethode, ook wel relining genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de (verkeers-) hinder tot een minimum beperkt blijven.

Incidenteel voor hinder

De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor hinder in woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering onder hoge druk. Bewoners waarbij rioolwerkzaamheden plaatsvinden, worden vooraf per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen maatregelen om overlast tot een minimum te beperken.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden zijn er meerdere verkeersmaatregelen van toepassing. Dit kan tot enige verkeershinder leiden.

Vragen?

Wil je meer weten of heb je vragen over deze rioolrenovatie? Neem dan contact op met projectleider, Niels Hoevenaars (GMB) via telefoonnummer 088-885 42 00 of met firma Van de Kreeke via leidingtechniek@vandekreeke.nl.


Vragen over deze pagina?

Of heb je niet gevonden wat je zocht? Mail naar info@gemeentestein.nl je kunt ook bellen naar 046 435 93 93