Herinrichting visvijver Steinerbos

De aanstaande werkzaamheden betreffen het uitbaggeren van vijvers, het vernieuwen van de beschoeiing, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers , het plaatsen van vissteigers en het aanleggen van nieuwe wandelpaden met zitplaatsen rond de vijvers. Dit alles met het oog op het behoud en versterking van de aanwezige flora en fauna.

Wethouder Danny Hendrix: ‘Samen met belanghebbenden zetten we in op opwaardering en verduurzaming van dit groengebied. Dat komt tot uiting in het ontwerp, de materiaalkeuzes en de manier hoe we met flora en fauna omgaan. Dit gebied is een belangrijke schakel in de voltooiing van de ‘groene ring’ rond Stein waarbij het herstel van zowel recreatieve als ecologische verbindingen en het versterken van landschappelijke kwaliteiten centraal staan.’ Recent is het openbare groengebied rond het Steinerbos verbreed tot een wandelzone.

Flora en fauna

De vijverrand en het groengebied er omheen krijgt een hoogwaardige uitstraling met aandacht voor plant en dier. Speciale aandacht gaat uit naar het onderwatermilieu. Zo wordt de zwanenmossel in overleg met IVN tijdelijk overgeplaatst en na afloop teruggeplaatst. Vissen worden in samenwerking met Sportvisserij Limburg afgevangen en overgebracht naar visvereniging Juliana in Elsloo.

Downloadbare bestanden:

Actuele situatie
Foto 1
Foto 2


Tevreden over deze pagina?

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Heb je niet gevonden wat je zocht? Of heb je tips voor ons om deze pagina te verbeteren? Stuur dan een mail naar communicatie@gemeentestein.nl en wij kijken hoe we dit kunnen aanpassen.